ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Жерноклєєв І. В. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: дуальна форма навчання, освітнє середовище, учитель технологій, технологічна освіта, професійна компетентність, навчальний процес

Анотація

У статті розглянуто зміст і практика формування освітнього середовища  в умовах, коли підготовка майбутніх учителів технологій здійснюється за  дуальною формою навчання на базі закладу загальної середньої освіти. Виявлені в наукових джерелах і західноєвропейській освітній практиці шляхи, які дозволяють підтвердити ефективність і універсальний характер дуальної форми навчання у професійно-практичній підготовці педагогів з технологічної освіти.

Акцентовано, що загальновизнаною проблемою сучасної вищої технологічної освіти України є розрив між теорією, яку майбутні вчителі трудового навчання і технологій отримують у навчальному закладі і практичними навичками, яких чекають від них у закладі загальної середньої освіти. У деяких країнах Європейського Союзу ця проблема успішно вирішується завдяки побудові навчального процесу на засадах дуальної форми освіти, що поєднує в навчальному процесі і теоретичну, і практичну підготовку студентів безпосередньо на майбутньому робочому місці. Зазначено, що висока життєздатність і надійність дуальної системи освіти за всі роки її існування пояснюється тим, що вона повністю відповідає  інтересам усіх, хто в ній бере участь, – здобувачам освіти, навчальним закладам, державі.

Констатовано, що визначені складові дуальної форми навчання, а саме: повноцінна організація професійно-практичної підготовки майбутніх учителів технологій; поєднання теоретичних знань з практичними знаннями, уміннями і навичками в реальних умовах педагогічної діяльності учителя трудового навчання і технологій; партнерська взаємодія студентів з педагогічним колективом і окремими учителями закладу загальної середньої освіти, викладачами закладу вищої освіти; усі освітяни мають можливість через викладений у статті алгоритм проєктувати, формувати й удосконалювати освітнє середовище для бакалаврів і магістрів у межах навчально-наукових центрів.

Біографія автора

Жерноклєєв І. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Жерноклєєв І. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 43-49. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.83
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ