Редакційна колегія

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Василь КУЗЬМЕНКО,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти,
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
(Україна)

https://orcid.org/0000-0002-5424-8234

 ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Ніна СЛЮСАРЕНКО,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри педагогіки, психології
й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова,
Херсонський державний університет (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-9215-5936

 ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Ірина ЖОРОВА

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, перший проректор, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-4168-1223

Анатолій ЗУБКО

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, ректор, Комунальний вищий навчальний заклад Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-5607-5584

Ореста КАРПЕНКО

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  (Україна)

https://orcid.org/0000-0001-7418-9983

Анна КЛІМ-КЛІМАШЕВСЬКА

доктор педагогічних наук, професор, професор Інституту педагогіки, Університет природничих та гуманітарних наук в місті Седльце (Польща)

https://orcid.org/0000-0001-7418-9983

Олена КОХАНОВСЬКА

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, Комунальний вищий навчальний заклад  Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, відповідальний секретар (Україна)

https://orcid.org/0000-0001-7294-173X

Юлія КУЗЬМЕНКО

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і адміністративного процесу, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ (Україна)

http://orcid.org/0000-0001-5471-6432

Ірина КУЗЬМА

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

http://orcid.org/0000-0002-1219-8216

Борис МАКСИМЧУК

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-4168-1223

Ярослава ОСПАНОВА

кандидат педагогічних наук, професор, проректор з виховної роботи, Євразійський гуманітарний інститут (Казахстан)

https://orcid.org/0000-0002-6054-227X

Раїса СЕРЬОЖНИКОВА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії й методики неперервної професійної освіти, Федеральний державний казенний військовий заклад вищої освіти "Санкт-Петербурзький військовий орден Жукова, інститут військ національної гвардії Російської Федерації" (Росія)

https://orcid.org/0000-0002-4140-8075

Наталія ТЕРЕНТЬЄВА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка (Україна)

http://orcid.org/0000-0002-3238-1608

Олександра ЯНКОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна)

https://orcid.org/0000-0003-4253-5954