Перейти до головного Перейти в головне навігаційне меню Перейти на нижній колонтитул сайту

Головна

Науковий журнал «Збірник наукових праць Педагогічний альманах» засновано у 2006 році. 
Завновник, видавець та виготовлювач: Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради.
ISSN: 2616-5597 
Г алузь науки: педагогічні науки.
Періодичність: чотири рази на рік.
Мови виданняукраїнська, англійська, російська.

 

Подання для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються і рекомендуються до друку Вченою радою КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти».

Збірник включено до:  Index Copernicus , Google Scholar , Національна біблиотека України імені В. І. Вернадського

Редакція журналу веде систематичну роботу по включенню наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів і наукометричних баз даних з метою входження до світового наукового інформаційного простору, підвищення рейтингу журналу і індексів цитування його авторів.