Цілі та проблематика

Програмні цілі збірника наукових праць «Педагогічний альманах»: публікація оригінальних рецензованих статей теоретичного та (або) експериментального характеру з актуальних проблем освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової педагогічної науки.

Проблематика:

Публікація результатів досліджень актуальних теоретичних і прикладних проблем освіти та педагогіки.

Рецензії на монографії, підручники, посібники тощо.

Політика розділів:

  1. Теорія і методика організації виховного процесу (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  2. Теорія і методика організації навчального процесу (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  3. Теорія і методика організації професійного навчання (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  4. Теорія змісту, організації та управління освітнім процесом (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  5. Соціальна педагогіка (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  6. Історія педагогіки (приймає рукописи, індексується, рецензується).