Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Матеріали статті мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом 10-15 сторінок формату А-4 в двох примірниках та електронному варіанті. Мова друку: українська, англійська. Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 шрифтом Times New Roman інтервалом 1,5, розмір шрифту 14 у форматі RTF. Розміри берегів: зліва – 30 мм, справа – 20 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Абзацний відступ: 1,25.
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Порядку оформлення статей розділу "Про журнал".

Положення про конфіденційність

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць «Педагогічний альманах» необхідно також представити відомості про авторів статті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).

Відомості про авторів подаються українською та англійською мовами.

Редакція не використовує персональні дані авторів з комерційною або будь-якою іншою метою та не передає їх третім особам.

Надсилаючи статтю до друку, автори дають згоду на публікацію персональних даних у журналі разом із текстом статті.

Головний редактор,  члени редакційної колегії журналу не повинні розкривати жодну інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, крім автора (-ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної колегії, а також видавця.