АЛГОРИТМ УСВІДОМЛЕНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО»

  • Микитенко О. В. Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: іноземна мова, студенти спеціальності «Право», комунікативний підхід, інтегрований підхід, етапи навчання, рівні володіння мовою

Анотація

У статті запропоновано алгоритм усвідомленого оволодіння іноземною мовою студентами спеціальності «Право». Установлено, що комунікативний метод навчання іноземних мов найбільш відповідає психологічним установкам, цінностям і навчальним інтересам менш умотивованих студентів першого курсу спеціальності «Право». Перевагою згаданого методу є його прагматична установка, а саме: сфокусованість на формуванні фонетичних, лексичних, граматичних та мовленнєвих умінь і навичок у процесі виконання комунікативно-орієнтованих завдань у контексті комунікативних ситуацій. Доведена ефективність інтегрованого підходу до навчання іноземної мови, який ґрунтується на поєднанні засад комунікативного, аудіовізуального й граматико-перекладного методів, щодо вмотивованих студентів. У процесі проведення експериментального навчання, учасниками якого стали 13 умотивованих щодо вивчення англійської мови студентів 1 курсу спеціальності «Право» Львівського університету бізнесу та права з інтродуктивним рівнем володіння іноземною мовою, була доведена ефективність організації навчання у 2 етапи:  системно-теоретичний і контекстуально-практичний. Перший етап відіграє особливо вагому роль у процесі оволодіння студентами іноземною мовою, оскільки основною метою цього етапу є формування системи мови, мовних знань і навичок. Метою другого етапу, спрямованого на оволодіння студентами іноземною мовою на рубіжному рівні та рівні «незалежного користувача», є формування в здобувачів освіти основних мовленнєвих навичок й умінь у слуханні, читанні, говорінні та письмі, що є компонентами іншомовної комунікативної компетентності. У процесі проведення експериментального навчання виявилося ефективним засвоєння нових лексичних одиниць, фраз і граматичних структур з використанням відеоматеріалів, оскільки тоді задіюються такі види пам'яті, як візуальна і слухова, тренується права півкуля головного мозку. Ведення студентами індивідуальних словників із використанням візуалізації (напр., семантичних графів, рисунків, схем) дозволяє задіяти тактильну пам'ять.

Біографія автора

Микитенко О. В., Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри міжнародного права

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Микитенко О. В. (2020). АЛГОРИТМ УСВІДОМЛЕНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 132-137. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.96
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ