ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ СЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Стеценко Н. М. Херсонський національний технічний університет
  • Стеценко Д. В. Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: іноземна мова, кіносеріал, увтентичний відеоматеріал

Анотація

У статті розглянуто питання використання сучасних англомовних кіносеріалів у процесі навчання студентів іноземної мови. Визначено, що розвиток методики викладання англійської мови потребує від викладача розширення кола методичних ресурсів. Окрім друкованих видань та аудіо матеріалів, викладач може використовувати англомовні фільми, у тому числі й сучасні англомовні серіали. Доведено, що серіали мають певні переваги, оскільки містять автентичні матеріали; складаються з коротких серій, що сприяє утриманню уваги студентів і полегшує сприйняття; цікавість сюжету забезпечує системність перегляду, а значить - і системність занять іноземною мовою. Під час перегляду серіалів студенти мають змогу почути живу розмовну мову з її діалектами, цікавим сленгом та фразеологізмами; побачити відповідну міміку й жести героїв. Фільми надають можливість ознайомитися з культурою і традиціями носіїв мови, способом їхнього життя. Крім того, автентичні фільми дозволяють покращити вимову, сприяють розширенню словникового запасу студентів, удосконаленню навичок аудіювання, говоріння. Наявність субтитрів дозволяє виробляти навички автоматичного сприйняття іноземної мови завдяки тому, що в разі нерозуміння почутого, є можливість прочитати ці фрази. При доборі відеоматеріалів необхідно враховувати такі моменти:  наявність базових знань студентів; відповідність рівню іншомовної комунікативної компетентності; сучасність відеоматеріалу; наявність соціокультурної та соціолінгвістичної інформації.

Методисти рекомендують дотримуватися трифазової схеми роботи: до перегляду; під час перегляду; після перегляду. У статті наведено приклад методичної розробки щодо роботи над однією з серій сучасного англомовного серіалу "Freud" (Фрейд). Запропонована методика удосконалення комунікативної компетентності студентів, на нашу думку, є достатньо продуктивною, оскільки підвищує мотивацію і таким чином забезпечує формування навичок сприйняття мови на слух (аудіювання); покращує словниковий запас студентів, розвиває навички розуміння і складання речень іноземною мовою.

Біографії авторів

Стеценко Н. М., Херсонський національний технічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Стеценко Д. В., Київський національний лінгвістичний університет

викладач кафедри романських і германських мов

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Стеценко Н. М., & Стеценко Д. В. (2020). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ СЕРІАЛІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 150-157. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.93
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ