УПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

  • Гриценко А. П. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: мультимедійні навчальні засоби, мультимедійні технології, спецкурс, історія, електронні навчальні видання, майбутні вчителі історії

Анотація

У статті автором проаналізовано основні теоретичні положення використання мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення історії та представлено головні підходи щодо їх вивчення у процесі викладання спецкурсу «Мультимедійні технології в історичній освіті». Звернено увагу на відсутність у науці загальноприйнятої термінології, що стосується новітніх навчальних засобів, зокрема мультимедійних. Ми проаналізували дослідження вітчизняними та іноземними науковцями структури різних типів електронних засобів навчання. У ході цього було виявлено, що навчальні електронні видання як засоби навчання прийнято вважати електронними засобами навчального призначення, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні.

Крім того, автором представлено структуру та складові елементи спецкурсу «Мультимедійні технології в історичній освіті», що надає студентам необхідну науково-методичну інформацію для систематизації та поглиблення знання методик викладання історії та суспільно-гуманітарних дисциплін, поглиблення загальнотеоретичних і методичних знань використання технологій мультимедіа, озброєння знаннями про принципи побудови уроків історії. Студенти виконують самостійні практичні та творчі завдання. Підсумковий контроль полягає у виконанні тестових завдань та складання конспектів уроків.

Таким чином, курс «Мультимедійні технології в історичній освіті» ґрунтується на міждисциплінарних знаннях, уміннях навичках студентів із дидактики, психології, методик навчання історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін та нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання. Викладання спецкурсу можливе як в умовах очного, заочного, так і дистанційного навчання за умови оновлення апаратних та програмних засобів мультимедіа для забезпечення високого рівня викладання дисциплін.

Біографія автора

Гриценко А. П., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; докторант Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Гриценко А. П. (2020). УПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 98-104. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.89
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ