ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

  • Вишневська Я. А. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Ключові слова: освіта, післядипломна освіта, освіта дорослих, керівник, заклад загальної середньої освіти

Анотація

У статті розглянуто зміст понять «освіта», «освіта дорослих», «післядипломна освіта», «керівник», «заклад освіти»; здійснено огляд ключових концепцій вітчизняних, законодавчих визначень стосовно трактувань та структури зазначених понять. На основі логіко-структурного аналізу дослідження встановлено загальні явища та особливості, що стосуються післядипломної освіти керівних педагогічних кадрів. Виявлено, що післядипломна освіта керівників закладів освіти має системний характер та спрямована на вдосконалення вже набутого педагогічного та управлінського досвіду впродовж життя та педагогічної діяльності, які є свідченням становлення керівника закладу освіти. Управлінські компетентності керівників закладів освіти, що удосконалюються та формуються в процесі післядипломної освіти, залежать не тільки від попередньо набутих знань, умінь та навичок, а також від наповнення освітнього середовища навчальними дисциплінами з високим рівнем науковості. Проаналізовано базові категорії поняття, закцентовано на близькості сутності понять «освіта» та «післядипломна освіта»; з’ясовано сутність поняття «керівник» та виокремлено його особливості в контексті поняття «керівник закладу освіти»; опрацьовано праці  вітчизняних науковців  В. Андрущенко, О. Аніщенко, І.  Жорової, Л. Кисіль, Є.  Коренева, В. Кременя, Л. Лук’янової, І. Передборської, В. Примакової, В. Сластеніна щодо сутності та структури даних категорій. На основі аналізу базових понять, які наводили вищезазначені науковці, запропоновано визначення поняття «післядипломна освіта керівників закладів загальної середньої освіти» в системі неперервної освіти педагогічних кадрів.

Біографія автора

Вишневська Я. А., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна

завідувач навчально-методичної лабораторії освітньо-професійної й освітньо-наукової підготовки, аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Вишневська Я. А. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 92-97. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.85
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ