ДОРОБОК ПИСЬМЕННИКІВ-УЧИТЕЛІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХYIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТ.

  • Багрій М. А. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: освіта, письменники-учителі, Західна Україна, доробок, шкільництво

Анотація

Доробок письменників-учителів кінця ХYIII – 30-тих років ХХ ст., які працювали в школах Західної України, є достовірним джерелом інформації про розвиток шкільництва та становище вчителя в зазначений історичний період. Будівництво освітньо-виховної справи досліджуваного періоду вимагало ініціативних, відданих своїй справі людей, які б узяли керівництво цим процесом у свої руки, і засобів, що  забезпечили б виконання визначених завдань. Зображено організаторів просвітницького руху на західноукраїнських землях,  суперечності між традиційною, офіційною концепцією щодо навчання та виховання та підходами, що брали за зразок західну педагогіку й досвід європейської школи.

Аналіз життя і діяльності, літературних творів письменників-педагогів надає нам можливість зробити висновок, що просвітництво, громадянська свідомість, патріотизм, відданість інтересам народу властиві, насамперед, самим митцям. Аналізуючи літературні твори громадську та просвітницьку діяльність, ми бачимо, що вони насичені різноманітними виховними ситуаціями, характерами, поглядами, вчинками людей, які жили в першій половині ХХ століття на територіях сучасної Західної України.

Навчальна діяльність західноукраїнських письменників-учителів кінця XIX - 30-х років XX століття, які працювали та працювали в школах Західної України, є надійним джерелом інформації про розвиток шкільництва в цей історичний період. Побудова виховної роботи в досліджуваний період вимагала заповзятливих, відданих людей, які брали б керівництво в цьому процесі у свої руки, та засобів для забезпечення виконання визначених завдань.

За результатами дослідження встановлено, що важливу роль у реалізації освітньо-виховних завдань і формуванні педагогічно-просвітницьких орієнтирів мала діяльність громадських культурно-освітніх та педагогічних, заснованих й очолюваних визначними представниками західноукраїнської інтелігенції: педагогами, письменниками та освітніми діячами Західної України.

Біографія автора

Багрій М. А., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат філологічних наук, докторант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика 

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Багрій М. А. (2020). ДОРОБОК ПИСЬМЕННИКІВ-УЧИТЕЛІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ КІНЦЯ ХYIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 228-233. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.80