СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Солодовник А. О. Морський коледж Херсонської державної морської академії
Ключові слова: морська освіта, джерелознавство, архівне джерело, класифікація, критерії класифікації, архівний фонд, архівна установа, архівознавство

Анотація

Стаття присвячена особливостям класифікації архівних джерел в історико-педагогічних дослідженнях ґенези вітчизняної системи морської освіти в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття.

Автором констатовано, що розширення архівної джерельної бази з вищезазначеної проблематики вимагає вирішення питання її класифікації. Водночас установлено, що це питання все ще залишається відкритим. Зазначено, що класифікації архівних джерел у сучасних дослідженнях, пов’язаних зі становленням і розвитком системи підготовки фахівців морської галузі, ґрунтуються переважно на територіальному принципі.

За результатами дослідження розроблено комплексну схему класифікації матеріалів архівних установ, які розкривають ґенезу вітчизняної системи морської освіти в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття, з урахуванням 8 критеріїв: форми фіксації документа (друковані, рукописні, фотодокументи); територіального критерію (документи вітчизняних та іноземних архівів); хронологічного критерію (документи дорадянського, радянського періодів та періоду незалежності); типу власності (документи загальнодержавних архівних установ, архівів закладів освіти морського профілю та приватних архівів); типу фондоутворювача (матеріали фондів органів влади, закладів освіти морського профілю, дотичних організацій, персоналій); рангу документа у вертикальній ієрархії (документи загальнодержавного, локального значення, у межах конкретного закладу морської освіти); фактичної цінності (документи, що безпосередньо розкривають особливості та закономірності досліджуваного історико-педагогічного явища, розвитку морської галузі в конкретний історичний період, політичному, економічному, соціальному житті країни загалом); змісту (нормативно-правові, звітно-статистичні, організаційно-управлінські, навчально-методичні, публіцистичні документи).

Біографія автора

Солодовник А. О., Морський коледж Херсонської державної морської академії

кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичної лабораторії

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Солодовник А. О. (2020). СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 257-264. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.79