ВПЛИВ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ НА ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (40-ВІ РР. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

  • Кохановська О. В. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Ключові слова: мовна політика, освітня галузь, підвищення кваліфікації, вчителі-філологи, Південь України

Анотація

У статті проаналізовано вплив мовної політики в освітній галузі на зміст підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін південних областей України в 40-ві рр. ХХ –  на початку ХХІ ст.

Актуальність дослідження зумовлена сучасними реаліями розвитку освіти України та її освітніми тенденціями, серед яких відзначено формальність процесу переходу значної частини загальноосвітніх навчальних закладів південних областей України на навчання державною мовою, недостатній рівень володіння мовленнєвими навичками багатьох випускників загальноосвітніх навчальних закладів для їхньої соціалізації в українському суспільстві.

У статті зауважено, що проблемою освітнього простору південної частини України зазначеної доби є використання української мови як мови корінного населення та російської мови як мови колишньої метрополії, що спричинено, передусім, історичними подіями минулих років. Висвітлено основні тенденції поетапної трансформації змісту підвищення кваліфікації вчителів-філологів на Півдні України під впливом державної мовної політики, яка здійснювалась протягом відповідних часових проміжків.

Проведене дослідження дало змогу зробити висновок проте, що освіта є соціоутворювальним чинником регіону. Засилля російської мови в освітньому процесі шкіл у досліджуваний період викликане недостатньою увагою до викорінення цієї проблеми загалом і в системі післядипломної педагогічної освіти зокрема. Праця вчителя-філолога в умовах сучасного освітнього простору і, як наслідок, всієї системи післядипломної педагогічної освіти орієнтовані на обов’язкове користування й оволодіння здобувачами освіти державною (українською), рідною (національною, регіональною) мовами і, принаймні, однією іноземною (як правило, мовою держав-членів Європейського Союзу (англійська, німецька, французька, шведська та ін.) мовою, насамперед, у сфері комунікації.

Біографія автора

Кохановська О. В., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Кохановська О. В. (2020). ВПЛИВ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ НА ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (40-ВІ РР. ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 200-205. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.78