АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

  • Швед Г. В. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Ключові слова: розвиток, освіта, освіта дорослих, післядипломна освіта, післядипломна педагогічна освіта, заклад дошкільної освіти, післядипломна освіта педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

Анотація

У статті розглянуто зміст понять «розвиток», «освіта», «освіта дорослих», «післядипломна освіта», «післядипломна педагогічна освіта», «заклад дошкільної освіти». Досліджено філософські та літературні джерела, висвітлено зміст державних документів щодо післядипломної педагогічної освіти та складників системи освіти,  зокрема Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». На основі аналізу означених понять запропоноване власне визначення. Автор розуміє концепт «розвиток післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» як галузь освіти, спрямовану на розвиток та удосконалення професійної компетентності педагогів з огляду на освітні новації суспільства на певному етапі його розвитку.

Проаналізовано та опрацьовано праці вітчизняних науковців, зокрема І. Жорової, С. Крисюка, А. Кузьмінського, В. Примакової, Н. Протасової та І. Титаренко щодо сутності цих понять. Особливу увагу приділено підходам до визначення понять у контексті розробки та диференціації галузі освіти стосовно понятійно-термінологічного апарату дослідження. Виявлено, що під час дефінітивного аналізу поняття «післядипломна освіта» наявні розбіжності в тлумаченні цього поняття в наукових працях дослідників. Спільні риси прослідковуються у визначенні післядипломної освіти як системи, середовища, де відбувається професійний розвиток за певним змістом, формами  та отриманням результату освіти. Відмінності простежуються у визначенні післядипломної освіти як своєрідного двофазного явища, до складу якого відносять як навчання у вищому навчальному закладі, так і отримання професійних знань у системі післядипломної освіти.

Біографія автора

Швед Г. В., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна

аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Швед Г. В. (2020). АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 265-270. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.77