ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Жорова І. Я. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Ключові слова: розвиток морської освіта, професійно-технічна освіта, постанови, курсанти, морські училища, морський флот

Анотація

У статті висвітлено основні етапи становлення та розвитку морської освіти України в другій половині ХХ століття – на початку ХХІ століття. Ґрунтовний аналіз публікацій та досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, нормативних документів, наказів та постанов СРСР показав, що становлення та розвиток морської освіти в окреслений період поділяється на три етапи. Охарактеризовано перший етап (40-ві роки - 60-ті роки ХХ століття), який пов’язаний із відновленням роботи морських навчальних закладів, перебудови морського флоту. З’ясовано, що другий етап (кінець 60-тих – 1990 р.) пов’язаний із вдосконаленням та реорганізацією професійно-технічних навчальних закладів. Аналіз архівних документів показав, що головними завданнями морського навчального закладу є підготовка кваліфікованих морських фахівців, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за фахом, вихованих у дусі марксизму-ленінізму, радянського патріотизму, дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму. З’ясовано, що на третьому етапі (1991 р. – початок ХХІ ст.) чітко простежується ідентичність процесів, що відбуваються в системах морської освіти та вищої професійної освіти. Аналіз літератури показав, що відповідно до тенденцій розвитку морської освіти в країні з кінця 90-х років почалася перебудова навчально-виховного процесу, яка здійснювалась за такими напрямами: зміна навчальних планів з метою розширення загальнотеоретичної і методичної підготовки курсантів; удосконалення системи управління навчально-виховним процесом, для чого були розроблені критерії оцінки якості й ефективності роботи кафедр і факультетів; оптимізація графіків навчального процесу з метою скорочення аудиторних занять до 24-28 годин на тиждень; розробка положення про атестацію студентів у міжсесійний період; запровадження договірних умов підготовки фахівців; розробка кваліфікаційних характеристик другого покоління; активізація впровадження методів інформаційних технологій у навчальний процес.

Біографія автора

Жорова І. Я., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Жорова І. Я. (2020). ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 195-199. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.72