РЕФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ХЕРСОНЩИНІ (80-ті роки ХХ століття)

  • Куценко І. В. Херсонська державна морська академія
Ключові слова: моніторинг, морська освіта, постанови радянського уряду, програмований контроль, відмітки, авторитарність, звіти про навчально-виховну роботу, формальність

Анотація

У статті висвітлено особливості реформування моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів Херсонщини у 80-тих роках ХХ століття. Проаналізовано накази, звіти, протоколи засідань методичних об’єднань та педагогічних зібрань та інші документи, зміст яких пов’язаний із навчальною діяльністю морських навчальних закладів уцілому та моніторингом зокрема. Аналіз історичної літератури показав, що у 80 роках ХХ століття всі освітянські документи акцентували увагу на значній кількості ВНЗ (у тому числі й морських), які не забезпечують якісної теоретичної і практичної підготовки випускників; у навчальному процесі наголос робиться на розширенні обсягу інформації, що вивчається, а не на розвитку навичок самостійного творчого мислення у студентів; мало уваги приділено індивідуальній роботі зі студентами; норми роботи на викладача перевищують оптимальні, що призводить до зниження якості навчального процесу. Виконання цих постанов призвело до істотних змін у педагогічному процесі та моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів на Херсонщині. Аналіз протоколів засідань педагогічних зібрань, методичних об’єднань показав, що у 80-тих роках ХХ століття активно використовуватись перші спроби організації моніторингу навчальних досягнень студентів: на засіданнях виокремлювались види контролю (поточний, тематичний та підсумковий), усіх курсантів поділяли на групи за здібностями з професійноорієнтованих дисциплін (сильні, слабкі та запущені). У статті зазначено, що моніторинг навчальних досягнень студентів заочного відділення після екзаменаційно-залікової сесії фіксує, що велика кількість студентів заочної форми навчання показала неуспішні результати, це пов’язується зі збільшенням вимог до навчальної діяльності, специфікою професійної діяльності курсантів-заочників, які знаходяться в рейсах.

Біографія автора

Куценко І. В., Херсонська державна морська академія

викладач кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Куценко І. В. (2020). РЕФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ХЕРСОНЩИНІ (80-ті роки ХХ століття). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 238-243. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.70