ТИПИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ ТА АЛГОРИТМ ЇХНЬОГО РОЗРОБЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОЄКТНО-ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ

  • Зелений П. О. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Київ, Україна)
Ключові слова: проєктно-задачний підхід, задача, проблема, метод проєктів, типи задач, види задач, типи екологічних проєктів, алгоритм розроблення екологічних проєктів

Анотація

У статті зазначено проблему застосування проєктного підходу в екологічній освіті учнів ліцеїв, що пов’язана із відсутністю в теорії педагогіки типології екологічних проєктів та алгоритму їхнього розроблення, результатом чого є використання учнями інформації із легкодоступних джерел. У кінцевому результаті проєкти, що розробляють учні, за їхньою змістовністю містять поверхневу екологічну інформацію теоретичного характеру.

Зазначено джерельну базу, що створюють основу для обґрунтування типів і видів задач, що можуть застосовуватись у навчальній діяльності під час вирішення екологічних проблем.

Наголошено на доцільності використання проєктного підходу в поєднанні із іншими, зокрема, із задачним підходом, ефективність якого підсилюється доповненням проблемним підходом, який в екологічній діяльності може розв’язувати проблеми різних рівнів.

Проведено аналіз вихідного поняття задачного підходу «задача» та «проблема», оскільки задача в готовому вигляді існує лише в підручниках, у проєктній діяльності проблемна ситуація та проблема є первинними, для вирішення якої необхідно розв’язувати задачі певних типів і видів.

Обґрунтовано типи екологічних проєктів, які відповідають типам задач, що існують у теорії задачного підходу та можуть розв’язуватись учнями в умовах навчальної діяльності. Показано їхню залежність від рівнів екологічних проблем. Окреслено характеристику таких проєктів, та характер знань, що здобувають учні під час розроблення таких проєктів. Запропоновано алгоритм розроблення екологічних проєктів, який зумовлений логікою процесу розв’язування задач шести видів. Застосування такого алгоритму сприяє залученню міжпредметних знань, що є необхідним в екологічній діяльності; урахуванню особистісних характеристик і потенціалу учнів у роботі над проєктом.

Біографія автора

Зелений П. О., Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (м. Київ, Україна)

головний судовий експерт відділу досліджень наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лабораторії досліджень матеріалів, речовин і виробів

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Зелений П. О. (2020). ТИПИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ ТА АЛГОРИТМ ЇХНЬОГО РОЗРОБЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОЄКТНО-ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 26-34. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.63
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ