КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ДОПОВІДІ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ

  • Котловський А.М. Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Комунікативні стратегії, презентація-доповідь, прийоми, засоби, граматичні явища, лексичний запас, синтаксичні конструкції, прагматичні установки

Анотація

Стаття порушує питання наповнення змісту навчання іноземної мови професійного спілкування майбутніх економістів, а саме: включення основних ділових ситуацій професійного спілкування, особливостей дискурсу, комунікативних стратегій. У методиці викладання іноземних мов існують різні підходи до трактування комунікативних стратегій, набору їхніх складових. На основі аналізу праць дискурсознавців розуміємо комунікативну стратегію як модель спілкування з відповідними компонентами: мовленнєвий намір, смисл та обсяг інформації, мовленнєві засоби, тип мовлення, стиль, жанр мовлення. Ділова презентація – це  професійно підготовлене монологічне висловлювання, яке має чітку структуру побудови, містить результати аналітичного дослідження (певної економічної проблеми), спрямоване на інформування, мотивування та переконання аудиторії у важливості поданої інформації, перевагах представленого предмета. Комунікативний намір презентації-доповіді –  інформувати слухачів про стан бізнес-процесу.  Виклад матеріалу, який дотримується послідовності: проблема – тема – тези – аргументи, використання спеціальних прийомів (цитата, риторичне запитання), фонологічних прийомів (зміна висоти тону, інтонації) викликає інтерес аудиторії, спонукає її до певної дії.  Використання засобів міжфразового зв’язку забезпечують експліцитну зв’язність презентації, використання мовних засобів, які експліцитно чи імпліцитно містять прагматичну установку аргументації, забезпечують можливість регулювання поведінки слухачів. Мовленнєві кліше підвищують ситуативну заданість мовлення, його стійкість, стислість та виразність. Виявлено, що граматичні явища, лексичний запас, синтаксичні конструкції, прагматичні установки інформативних, спонукальних, аргументативних комунікативних стратегій забезпечують ефективність представлення презентації-доповіді.

Біографія автора

Котловський А.М., Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Котловський А.М. (2020). КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ДОПОВІДІ МАЙБУТНІМИ ЕКОНОМІСТАМИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 111-118. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.57
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ