КОУЧИНГОВА МОДЕЛЬ GROW: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

  • Савчук Б. П. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Слюсаренко Н. В. Херсонський державний університет
  • Єгорова І. В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: коучинг, коучингові інструменти, педагогічна модель, модель GROW, освітній процес, заклад вищої освіти, професійна підготовка майбутніх фахівців, самокоучинг.

Анотація

У статті з’ясовано версії походження та здійснено сутнісну структурну характеристику коучингової моделі GROW в контексті підходів і можливостей її використання в організації освітнього процесу в ЗВО. Представлено обґрунтовані й усталені в українській педагогічній науці визначення понять «модель», «моделювання», «педагогічне моделювання» та показано, що в основних параметрах їхні дефініції суголосні з трактуванням коучингового моделювання у фаховій західній літературі. Виходячи з її предметного аналізу розкривається проблема походження назви моделі GROW, її еволюція та основні варіанти інтерпретації (Дж. Вітмор, М. Ландсберг, Г. Александер, А. Файн, М. Ребекка та ін.).
Здійснено комплексну характеристику основних компонентів і етапів реалізації моделі GROW. З’ясовано її базові параметри, які визначають цілеспрямований поступальний процес, під час якого викладач-коуч допомагає коучерові (особа, яку навчають) чітко сформулювати осмислену ціль; об’єктивно аналізувати поточну ситуацію; шукати варіанти досягнення поставлених цілей та долати можливі перешкоди, які заважатимуть цьому; розробляти на цій основі докладний план дій та мобілізувати волю й інші індивідуальні ресурси для його реалізації. Порівняно «класичний», найбільш поширений та інші модифіковані варіанти використання моделі GROW, які реалізуються в окремих суспільних сферах та для розв’язання конкретних завдань у сфері освіти.
Акцентовано на значущості та потенціалі використання моделі GROW у системі професійної підготовки майбутніх фахівців у ЗВО. Це виявляється в створенні можливостей для самостійного визначення пріоритетних цілей, мотивації на їхнє досягнення, формуванні готовності долати можливі перешкоди на цьому шляху.

Біографії авторів

Савчук Б. П., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Слюсаренко Н. В., Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Єгорова І. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Савчук Б. П., Слюсаренко Н. В., & Єгорова І. В. (2022). КОУЧИНГОВА МОДЕЛЬ GROW: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 57-63. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.350
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ