«ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ» І «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ»: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СПІЛЬНОГО ТА ОСОБЛИВОГО

  • Савчук Б. П. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Єгорова І. В. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: освітній моніторинг, педагогічний контроль, моніторинг якості освіти, педагогічна діагностика, освітня система, освітній процес, прогнозування.

Анотація

Зважаючи на рефлексії науково-педагогічного дискурсу, здійснено дефінітивний аналіз термінів «освітній моніторинг» і «педагогічний контроль» і суміжних із ними понять на предмет з’ясування їхніх сутнісних характеристик та адекватного використання в сучасній дидактиці. Запропоновано визначення освітнього моніторингу в «широкому» і «вузькому» значеннях та здійснено його структурно-функційний аналіз. З’ясовано сутність низки пов’язаних із ним понять і термінів - «педагогічний моніторинг», «моніторинг якості освіти» та ін. Синтезовано поширені в педагогічній науці трактування педагогічного контролю як цілеспрямованого, планомірного спостереження та фіксацію вербальних і практичних дій здобувачів освіти задля визначення рівня набутого ними соціального досвіду, опанованого програмного матеріалу у вигляді знань, умінь, компетентностей та формування в них певних особистісних і професійних рис.
Здійснено порівняння основних науково-теоретичних компонентів освітнього моніторингу та педагогічного контролю на предмет з’ясування спільного та особливого, відмінного в їх сутності, цілях, завданнях, змісті, основних функціях, рівнях, видах, етапах, вихідних результатах.
Синтезовано спільні характеристики і подібні риси освітнього моніторингу та педагогічного контролю, що виразно виявляється в умовах і вимогах щодо їхньої організації: об’єктивність; систематичність і цілеспрямованість; гласність; усебічність, комплексність; предметність, індивідуальність, фаховість і професіоналізм; дотримання морально-етичних норм тощо. Виявлено, що освітній моніторинг та педагогічний контроль мають спільну діяльнісну основу, яка знаходить вияв у суб’єктах їхнього здійснення та об’єктах проведення.

Біографії авторів

Савчук Б. П., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Єгорова І. В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Савчук Б. П., & Єгорова І. В. (2021). «ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ» І «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ»: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СПІЛЬНОГО ТА ОСОБЛИВОГО. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (49), 216-223. https://doi.org/10.37915/pa.vi49.277
Розділ
ТЕОРІЯ ЗМІСТУ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ