ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ З БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Сидорович М. М. Херсонський державний університет
Ключові слова: експериментальні засади розроблення дидактичного забезпечення, позашкільні заклади освіти, еколого-натуралістичний напрямок навчання біології, позашкільна робота учнів, позакласна діяльність школярів, фітотестування, навчальна програма гуртка.

Анотація

У статті розглянуто реалізацію дослідницької парадигми як провідної складової реформування сучасної позашкільної освіті еколого-натуралістичного напряму. Саме на заняттях гуртків у межах цього напрямку найефективніше можна здійснити такий процес. Для цього необхідно мати відповідне дидактичне забезпечення. Особливістю такого забезпечення є використання доступних методик дослідження, що дають достовірні результати. Фітотестування є методом, який відповідає окресленим якостям. Експериментальними засадами розроблення вказаного забезпечення є результати наукового пошуку з визначення впливу довкілля. Підґрунтя для створення навчальної програми гуртка «Аква» становлять результати експериментального дослідження визначення безпечності бутильованої води засобами модельних рослинних систем. Його програма складається з пояснювальної записки, навчально-тематичного плану і змісту програми. У першій складовій коротко викладено значення методу біотестування як провідного екологічного методу, визначено мету і завдання програми, що розрахована на учнів 8–11 класів і рекомендована для проведення занять в закладах загальної позашкільної освіти і шкільних гуртках еколого-натуралістичної спрямованості. Навчально-тематичний план розрахований на 72 години і складається з 22 теоретичних і 50 практичних годин навчальних занять. Він містить 10 тем, які спрямовані на проведення науково-дослідницької роботи учнів щодо розв’язання проблеми безпечності бутильованої води засобами різних фітотестів. Розроблена програма була фрагментарно апробована під час проведення трьох профорієнтаційних заходів з учнями 8–10 класів. Опитування цих учнів після проведення заходів засобами Google Forms довело можливість її успішного впроваджене у навчання біології закладів загальної і позашкільної середньої освіти.

Біографія автора

Сидорович М. М., Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології людини та імунології, завідувач лабораторії активних форм навчання біології та екології

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Сидорович М. М. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ З БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 33-38. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.300
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ