ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ТЕОРІЇ

  • Сидорович М. М. Херсонський державний університет
Ключові слова: теоретичні знання з біології, зарубіжний досвід формування знань, вітчизняний досвід формування знань, теоретичне мислення, творчі здібності, структура теорії, складові теоретичного знання.

Анотація

У статті проаналізовано стан розроблення проблеми підвищення теоретичного рівня навчання біології в сучасній педагогічній теорії. З’ясовано, що однією з провідних настанов навчання біології в українських закладах загальної середньої освіти є розв’язання вказаної проблеми. Провідним напрямком її вирішення є виокремлення науково-теоретичного базису і на його основі розроблення підходів щодо підвищення теоретичного рівня формування знань учнів про живу природу в сучасній українській школі. Першим етапом цього процесу стало аналітичне дослідження стану розроблення вказаної проблеми у зарубіжній і вітчизняній педагогічній теорії. Відстежено тенденції вказаного у методиках навчання біології дальнього, ближнього зарубіжжя і України впродовж середини – кінця ХХ і початку ХХІ століть. Виокремлено риси подібності та відмінності у розв’язанні проблеми підвищення теоретичного рівня біологічної освіти у зарубіжній і вітчизняній педагогічній теорії. Здійснене аналітичне дослідження дозволило з’ясувати, що проблема підвищення теоретичного рівня біологічної освіти у зарубіжній і вітчизняній педагогічній теорії все ще залишається нагальною; вона є більш актуальною для вітчизняної методики навчання біології, ніж для відповідної методики дальнього зарубіжжя; науковці вбачають підвищення теоретичного рівня навчання біології у цілеспрямованому формуванні теоретичних біологічних знань, розумінні провідних узагальнень науки про життя в учнів; розглянуто окремі аспекти процесу формування теоретичних знань з біології, зокрема, використання структури теорії для конструювання змісту біологічної освіти і систематизації знань учнів про живу природу. Перспективами подальших досліджень є розроблення підходів до підвищення теоретичного рівня біологічної освіти на основі історико-філософських засад становлення науки про життя.

Біографія автора

Сидорович М. М., Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології людини та імунології

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Сидорович М. М. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СТАН РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ТЕОРІЇ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 34-43. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.146
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ