ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СИСТЕМНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІСТЬ ЖИВОГО» В УЧНІВ БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Сидорович М. М. Херсонський державний університет
Ключові слова: поняття «система», характерні ознаки системи, системна організація клітини, теоретичне узагальнення біології, клітинна теорія, категорія «системність та ієрархічність живого», профільний рівень навчання закладів загальної середньої освіти,

Анотація

Результати попередніх і здійснених у цій статті аналітичних досліджень дозволяють виокремити декілька аспектів щодо системної організації клітини. Ці аспекти можна розглядати як складові самостійного теоретичного узагальнення біології або категорії «системність та ієрархічність живого». Такі положення складаються із закономірностей: системна організація клітини є достовірно існуюче біологічне явище; клітина – це складна високоорганізована відкрита система, що містить значну кількість елементів. Вони пов’язані між собою різноманітними зв’язками, які забезпечують клітинну цілісність; у клітині як біосистемі існують певні кореляційні механізми; вони зумовлені особливостями її організації і забезпечують структурно-функціональну сталість клітини, фундаментальні властивості живого (саморегуляція, самовідтворення, самооновлення); клітина одночасно є внутрішньо розчленованою системою й органічною частиною цілісного організму; вона функціонує на основі інформації, яку містить і отримує ззовні; клітина - це базовий складник ієрархічної системи вищих структурних рівнів живого (біосфери); клітини як біосистеми у світі живого займають особливе місце: клітинний ступінь організації – це система, з якої почалося життя на Землі. Закономірності системної організації клітини є найсучаснішим узагальненням біології і можуть розглядатися як самостійне узагальнення або складник категорії «системність та ієрархічність живого». Аналіз змісту навчального матеріалу програми «Біологія і Екологія» для 10-11 класів профільного рівня засвідчив, що сформульовані закономірності системної організації клітини можуть бути висвітлені у «Вступі». Такі закономірності рекомендовано розглянути під час проведення уроків із тем «Основи системного підходу в біології та екології: системні зв’язки та елементи, системний ефект», «Поняття про біологічну систему та екосистему», «Основні ієрархічні рівні організації життя на Землі».

Біографія автора

Сидорович М. М., Херсонський державний університет

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біології людини та імунології, завідувач лабораторії активних форм навчання біології та екології

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Сидорович М. М. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «СИСТЕМНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІСТЬ ЖИВОГО» В УЧНІВ БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 24-33. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.208
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ