ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ОСВІТНЬОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – СТРАТЕГІЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

  • Слюсаренко М. А. Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: управління, взаємодія, освітній і самоосвітній процесі, управлінська культура і культура управлінської діяльності, соціалізація, професійна спрямованість освіти й самоосвіти.

Анотація

У статті розглянуто систему управління освітньою і самоосвітньою діяльністю професійної спрямованості в умовах університету, проаналізовано специфіку управління, особливості та відмінності освіти і самоосвіти у підготовці майбутніх учителів фізики до професійної діяльності; конкретизовано управлінські функції, зміст, методи та форми управління взаємодією навчального та самоосвітнього процесів у підвищенні якості підготовленості майбутніх учителів фізики до педагогічної праці. Конкретизовано процеси соціалізації, професійного зростання майбутніх учителів фізики в умовах організації освіти й самоосвіти в університеті, сутність, зміст, характер спрямованості та управління цими процесами.
Акцентовано увагу на різних аспектах соціалізації, професійної спрямованості навчання і самоосвіти, можливостях управління в забезпеченні якості освіти і конкурентоспроможності майбутніх учителів фізики.
У дослідженні зроблено висновок, що управління взаємодією забезпечує розвиток і самовдосконалення людини під час засвоєння знань, умінь та навичок, що відбуваються у взаємодії із випадковими, відносно керованими і цілеспрямовано створюваними умовами життя й набуття професійного досвіду.
Взаємодія освітнього процесу й самоосвітньої діяльності стимулює прояв соціально-контрольованої соціалізації як процесу набуття майбутніми вчителями фізики професійного досвіду та розвиток їх потенціальних можливостей, що відбувається в різних установах педагогічної сфери.
Управління взаємодією цими процесами поєднує в собі сукупність певних стандартів управління навчальним закладом, організації управлінської діяльності, використання технічних засобів, дотримання вимог щодо стосунків з учасниками освітньої та самоосвітньої діяльності з урахуванням норм і принципів етики, естетики та права.
Наголошено, що сфера діяльності викладача передбачає не просто творчий підхід до виконання поставлених завдань, але й прояв менеджерського таланту, управлінських дій, креативних якостей, а головне – управлінської компетентності викладача і підготовки майбутніх учителів фізики до самоуправління власними діями як у навчальній, так і в самоосвітній діяльності.

Біографія автора

Слюсаренко М. А., Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного педагогічного університету.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Слюсаренко М. А. (2021). ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ ОСВІТНЬОЇ ТА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – СТРАТЕГІЯ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 133-140. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.163
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ