РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.)

  • Кузьменко В. В. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Ключові слова: діалектико-матеріалістичний світогляд, політехнічна освіта, дослідна робота, дослідницькі вміння, навчально-дослідна ділянка, пізнавальна діяльність, урок

Анотація

У статті висвітлено розвиток світогляду учнів періоду  60-х –  80-х рр. ХХ ст. під час виконання дослідної роботи на навчально-дослідній ділянці. Підкреслено, що формування світогляду залежить від вікових та індивідуальних особливостей особистості, що розвивається.

Зауважено, що для розвитку наукового світогляду необхідне усвідомлене засвоєння знань, яке досягається активними мисленнєвими процесами в поєднанні із самостійністю та пізнавальною активністю самої особистості. Ефективність процесу формування світогляду є активною взаємодією учня з навколишнім світом, з різноманітною діяльністю. Формування світогляду залежить від характеру  взаємозв’язку суб’єкта з практичною  діяльністю.

Охарактеризовано світоглядні вміння, за наявності яких можна стверджувати, що відбувається вироблення основ діалектико-матеріалістичного світогляду.

Виявлено, що виклики суспільства 60-х – 80-х рр. сприяли підвищенню науково-теоретичного рівня освіти.  Створюються  методичні розробки, на кшталт  пізнавальних задач теоретичного і практичного змісту, самостійних творчих робіт з використанням проблемного підходу, що  вимагало від учнів дослідницького пошуку.

Зазначено, що для формування світогляду важливе значення належить не лише поглибленню теоретичних знань, а й систематичному проведенню дослідної роботи. Водночас, упроваджуючи дослідну роботу на практиці, спостерігаємо формування в учнів трудових умінь та навичок виконання тієї чи іншої роботи на навчально-дослідній ділянці.

Зроблено висновок, що розвиток діалектико-матеріалістичного світогляду учнів відбувався  в комплексному поєднанні знань, здобутих на уроці, що стало підґрунтям для формування вмінь та навичок  на шкільній навчально-дослідній ділянці.

Біографія автора

Кузьменко В. В., Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Кузьменко В. В. (2020). РОЗВИТОК ДІАЛЕКТИКО-МАТЕРІАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (60-ТІ – 80-ТІ РР. ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 205-212. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.74