ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД УКРАЇНІЗАЦІЇ ШКОЛИ В 1920–1932 РОКАХ

  • Кузьменко В.В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Сушко В. В. Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради
Ключові слова: українізація школи, українська мова, освітній процес, навчальна програма, методичне забезпечення.

Анотація

У статті розглянуто питання програмово-методичного забезпечення освітнього процесу в період українізації школи в 1920–1932 рр.
На основі аналізу джерельної бази наголошено, що після остаточного встановлення на теренах України радянської влади українізація школи почалася в 1920 р.; започатковано упровадження української мови та українознавчих дисциплін у всіх освітніх установах; розпочалося творення нової організаційно-структурної компоненти національної системи освіти, разом з тим яка була покликана на допомогу державі в розбудові радянського комуністичного суспільства; активно-прогресивний етап українізації освітнього процесу тривав до початку 1930-х р., що вже починаючи з 1933 р. перейшов у стагнаційно-регресивну фазу, у зв’зку з посиленням ідеологічного тиску радянської влади та загальної уніфікації системи освіти на всій території СРСР.
Звернуто увагу, що, не зважаючи на всі фінансово-матеріальні труднощі країни на початку 1920-х р., через соціально-економічне становище, радянський уряд, проводячи освітню політику протягом досліджуваного періоду, приділяв велику увагу науково-методологічній роботі щодо забезпечення освітнього процесу всім необхідним як навчальним, так і програмово-методичним матеріалом.
З’ясовано, що освітні заклади до 1924 р. ще не були централізовано забезпечені єдиними типовими, уніфікованими до відповідних стандартів, навчальними планами та програмами; учителям дозволялося працювати за власними навчальними планами чи програмами, або що складалися органами освіти, школами, які можна було змінювати відповідно до конкретних умов.
Зроблено висновок, що процес створення програмово-методичного матеріалу щодо забезпечення школи в період українізації в 1920–1932 рр. пройшов складний еволюційно-трансформаційний шлях від творчого розмаїття індивідуальних авторських навчальних програм і методів організації освітнього процесу до уніфікації єдиної системи освіти та безпосередньо залежав від тогочасних політико-економічних заідеологізованих соціокультурних загальнодержавницьких реалій.

Біографії авторів

Кузьменко В.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Сушко В. В., Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради

доктор філософії, учитель української мови та літератури

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Кузьменко В.В., & Сушко В. В. (2022). ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД УКРАЇНІЗАЦІЇ ШКОЛИ В 1920–1932 РОКАХ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 207-216. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.374