ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Козловська Л. П. Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської територіальної громади
  • Степанюк А. В. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: підготовка вчителя, природничі науки, методика, інноваційна діяльність, методична платформа.

Анотація

У статті на основі аналізу літературних джерел та досвіду власної педагогічної діяльності розроблено та апробовано методику формування готовності майбутніх учителів природничих наук до інноваційної діяльності як ефективного механізму впливу на розвиток їхньої професійної компетентності, яка поєднує традиційні та інноваційні форми і засоби навчання. Вона передбачає використання інтегрованої методичної платформи вчителів природничого циклу, на якій створено нові методичні структури, через які здійснюється менеджмент освітніх інновацій серед майбутніх учителів природничих наук, застосовуючи інноваційні форми роботи. Її провідна ідея полягає у доцільності урізноманітнення засобів формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Для її впровадження використовувались теоретичні та емпіричні методи.
Визначено готовність майбутніх вчителів природничих наук до інноваційної діяльності. На основі аналізу теорії та практики навчання виокремлено засоби підготовки майбутніх учителів до здобуття інноваційної компетентності: вивчення навчальних дисциплін «Методика наукових досліджень» та «Формування інноваційної культури вчителя». Описано технологію розробки та сутність відповідних авторських програм. Охарактеризовано специфіку проведення вебінарів: «Що таке Квізі і як адаптувати його в освітній процес»; «Вернісаж педагогічних ідей»; методичної майстерки «Урок мислення на природі (Open-airclassroom)»; студії професійної інтернатури; педагогічної майстерні «Інноваційна мобільність – 2021»; майстер-класу «Професійний розвиток вчителя»; онлайн-конференції «Технологія дистанційного навчання як стратегія оновлення компетентнісно-орієнтованого освітнього середовища» тощо. Зроблено висновок про ефективність використання зазначених форм навчальних занять.

Біографії авторів

Козловська Л. П., Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської територіальної громади

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; консультант  Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської територіальної громади.

Степанюк А. В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Козловська Л. П., & Степанюк А. В. (2021). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 102-110. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.308
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ