БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

  • Олендр Т. М. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Степанюк А. В. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: білінгвальна освіта, майбутні вчителі, вибіркова навчальна дисципліна, контент, доза допомоги.

Анотація

У статті актуалізується проблема впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничої освітньої галузі. Встановлено, що в Україні є значний історичний досвід запровадження білінгвальної освіти в закладах загальної середньої освіти. Виявлено, що існують проблеми підготовки майбутніх учителів, які могли б забезпечити вивчення природничих предметів школярами на двох мовах.
Висвітлено контент вибіркової навчальної дисципліни «Підготовка вчителів природничих наук в університетах США», вивчення якої здійснюється англійською мовою, що є одним із засобів забезпечення «паритетної моделі» білінгвальної освіти майбутніх учителів природничої галузі, та «моделі, що витісняє». Вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає двоєдину мету – формування у студентів системи знань про концепцію підготовки вчителів природничого профілю в США (структуру, особливості змісту, форм й методів навчання вчителів природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти) та адаптацію цих знань до освітнього процесу в Україні; формування навичок міжкультурної взаємодії. Специфікою є викладання англійською мовою, залежно від рівня сформованості іншомовної компетентності студентів.
Встановлено, що ефективною при вивченні навчальної дисципліни є методика навчання із використанням різної дози допомоги (за Ю. Бабанським) при виконанні пізнавальних завдань. Її використання дозволяє забезпечити кожному студентові оптимальні умови для максимального задоволення його пізнавальних потреб, формування комунікативних умінь. Вона передбачає поступовий перехід від колективних форм роботи до частково самостійних і повністю самостійних, виконання завдань, складність яких поступово зростає.

Біографії авторів

Олендр Т. М., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Степанюк А. В., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Олендр Т. М., & Степанюк А. В. (2021). БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (49), 173-180. https://doi.org/10.37915/pa.vi49.272
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ