ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ

  • Кузьмич В. І. Херсонський державний університет
  • Кузьмич Л.В. Херсонський державний університет
  • Савченко О.Г. Херсонський державний університет
Ключові слова: заклади загальної середньої освіти, профільний рівень навчання, позакласна робота з математики, геометрична компетентність.

Анотація

Вивчення метричних просторів студенти фізико-математичних спеціальностей у закладах вищої освіти розпочинають, як правило, на другому курсі під час студіювання функцій багатьох змінних. Це вивчення значною мірою присвячене диференціальним та інтегральним властивостям цих функцій у різних метричних просторах.
У роботі пропонується використання елементів метричної геометрії для поглиблення знань здобувачів освіти із властивостей метричних просторів під час їх вивчення на фізико-математичних спеціальностях педагогічного спрямування. Такий підхід зумовлений стрімким розвитком метричної геометрії у сучасній математиці та широким її застосуванням у різних галузях науки і навіть економіки. Значна частина матеріалу класичної геометрії Евкліда може бути представлена у вигляді аналітичних співвідношень між її основними поняттями: точка, відстань між точками, кут, відрізок. Прикладом може слугувати класична теорема Піфагора про співвідношення між довжинами сторін прямокутного трикутника.
У даній статті, на основі аксіом відстані між точками метричного простору, наведені окремі аналітичні співвідношення, що носять геометричний характер у геометрії Евкліда. Відтак виникає можливість геометричної структуризації метричних просторів. Це дає змогу здобувачам освіти вивчати ці простори з геометричної точки зору, будуючи в них образи класичних геометричних понять.
Частина запропонованого у статті матеріалу, внаслідок його простоти, може бути використана під час роботи з учнями класів із поглибленим вивченням математики у закладах середньої освіти. З цією метою у роботі розглядаються специфічні означення прямолінійного розміщення точок метричного простору, кута, утвореного трьома точками простору, та його кутової характеристики. Вони значно спрощують сприйняття наведених результатів і дають можливість впровадження їх у шкільний курс математики.

Біографії авторів

Кузьмич В. І., Херсонський державний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

Кузьмич Л.В., Херсонський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

Савченко О.Г., Херсонський державний університет

доктор фізико-математичних наук, профессор, професор кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу

Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Кузьмич В. І., Кузьмич Л.В., & Савченко О.Г. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕОМЕТРІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МЕТРИЧНИХ ПРОСТОРІВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (49), 42-48. https://doi.org/10.37915/pa.vi49.248
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ