ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Мирошникова М.С. Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: глобалізація, естетична культура; мовна культура; переклад; англійська мова; формування естетичної культури перекладача.

Анотація

У статті розглядаються особливості формування естетичної культури майбутнього перекладача в закладах вищої освіти України в умовах глобалізації. Авторка аналізує сучасні зміни у парадигмі перекладу, досліджує різні моделі перекладу в аспектах їхніх естетичних складових та визначення ролі естетичної культури перекладача у процесі перекладу.
Стаття висвітлює дві причини, які негативно впливають на сучасний процес формування естетичної культури перекладача: нестабільність вимог до професійних якостей перекладача в умовах глобалізації; відсутність наукового обгрунтування ролі естетичної культури для перекладачів, які займаються різними видами перекладу.
Формування естетичної культури перекладача у статті інтерпретується як актуальна проблема, вирішення якої сприяє розвитку успішної особистості, здатної до активної творчої діяльності у сфері перекладу. Авторка підкреслює, що при формуванні естетичної культури майбутнього перекладача потрібно враховувати її сутність як системи компонентів духовного, культурологічного, особистісного і професійного характеру. Естетична культура майбутнього перекладача розглядається у статті в соціокультурному та професійно-особистісному контексті як система взаємодіючих компонентів естетичної свідомості, установок та якостей діяльності, що дозволяють йому залишатися на стійкій гуманітарній платформі в умовах глобалізації й поширення цифрових технологій на сферу перекладу.
Для покращення педагогічної ситуації формування естетичної культури майбутнього перекладача авторка пропонує спиратись на його свідомість і розуміння ролі цієї культури саме в перекладацькому процесі.
У статті обстоюється думка, що системний підхід до викладання іноземної мови в закладах вищої освіти України в сучасних умовах неодмінно має пов’язуватися з формуванням високого рівня естетичної культури студентів, особливо – майбутніх перекладачів.

Біографія автора

Мирошникова М.С., Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Мирошникова М.С. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 150-156. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.218
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ