ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

  • Бурак В. Г. Херсонський державний університет
Ключові слова: освітньо-наукове середовище, професійна підготовка, майбутній фахівець, готельно-ресторанна справа, сфера обслуговування.

Анотація

У статті представлено численні дослідження українських науковців щодо професійної підготовки майбутніх фахівців через створення відповідного освітнього середовища. Розглянуто визначення дефініцій «освітнє середовище», «освітньо-наукове середовище», «психологічно безпечне освітньо-наукове середовище», «інклюзивне освітнє середовище», «інформаційно-освітнє середовище в умовах дистанційної освіти», «хмаро орієнтоване середовище». Освітньо-наукове середовище професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи потрактуємо як природну або цілеспрямовано створену сферу навчально-пізнавальної діяльності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти, пов’язану з розвитком матеріально-технічної, освітньо-наукової та комунікативної складових, зорієнтовану на цілеспрямовану організацію та трансформацію фахової підготовки через формування змісту і засобів освіти для забезпечення ефективного освітнього процесу, освітнього розвитку особистості, забезпечення педагогічних умов, функціонування системи взаємин сторін, поєднаних спільною педагогічною та навчальною діяльністю. До структури освітньо-наукового середовища професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи входять такі складові: студентоцентрованість, безпечність, інклюзивність, психолого-юридична відповідність, цифровізація, інноваційність, універсальність. Здійснений аналіз основних викликів зовнішнього середовища та їхнього впливу на трансформацію професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи через формування й модернізацію освітнього середовища уможливив формулювання практичних висновків, пропозицій: необхідність модернізації баз практик студентів, забезпечення викладання фахових дисциплін авторитетними практиками; підвищення рівня цифрової компетентності викладачів та студентів; забезпечення здійснення освітнього процесу відповідним технічним обладнанням; засвоєння знань про підтримку роботи сайту та безпеку роботи в мережі; покращення алгоритму працевлаштування.

Біографія автора

Бурак В. Г., Херсонський державний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Бурак В. Г. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 112-120. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.214
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ