ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЬМІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • Калінчук А. О. Київський національний лінгвістичний університет.
Ключові слова: позакласна робота, форми організації позакласної роботи, англомовна компетентність у письмі, заклади загальної середньої освіти.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню шляхів інтенсифікації позакласної роботи з розвитку англомовної компетентності у письмі учнів закладів загальної середньої освіти.
Акцентовано, що позакласна робота з розвитку англомовної компетентності у письмі має велике значення в навчальному процесі. Підкреслюється, що у тісному взаємозв’язку і поєднанні класних і позакласних заходів при включенні самостійної роботи можна досягти максимального розвитку компетентності в письмі учнів закладів загальної середньої освіти.
Представлено заходи, що пропонуються для інтенсифікації розвитку англомовної компетентності у письмі учнів закладів загальної середньої освіти, зокрема комбінування різних форм, методів і засобів у межах діяльності гуртка «Writing For Pleasure» і платформи «World of English Writing».
За допомогою аналізу уточнено шляхи інтенсифікації позакласної роботи з розвитку англомовної компетентності у письмі учнів закладів загальної середньої освіти. Авторка відносить до таких шляхів урахування вікових та індивідуальних особливостей фізичного і психічного розвитку учня; врахування інтересів, запитів, бажань, нахилів, світогляду, емоційно-почуттєвої сфери та статусу учня у колективі; можливість індивідуалізації змісту, методів й темпів навчальної діяльності кожного учня окремо й усіх разом; створення в умовах позакласної роботи з розвитку англомовної компетентності у письмі суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учителем і учнем, а також учнів між собою; комбінування різних форм, методів і засобів для розвитку англомовної компетентності у письмі учнів; використання сучасних інформаційних технологій, засобів Інтернет телефонії тощо.

Біографія автора

Калінчук А. О., Київський національний лінгвістичний університет.

аспірант кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій 

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Калінчук А. О. (2021). ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПИСЬМІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 10-16. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.206
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ