ВПЛИВ ОСВІТНІХ РЕФОРМ НА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Примакова В.В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: освітня реформа; підручникотворення; теорія підручника; природнича освіта; предмети природничого циклу.

Анотація

Стаття присвячена розгляду історико-педагогічного аспекту проблеми підручникотворення, зокрема впливу освітніх реформ на його розвиток в Україні другої половини ХХ століття. Автором обґрунтовано актуальність проблеми, уточнено контент ключових понять «підручникотворення», «теорія підручника», проаналізовано переваги і труднощі, сильні і слабкі сторони у створенні шкільного підручника з природничих дисциплін у тогочасній освіті, простежено вектори і динаміку змін цього процесу в окреслених хронологічних межах.
Студіювання наукових праць з історії педагогіки дало змогу з’ясувати, як науково-технічний прогрес, пануюча на різних етапах розвитку суспільства влада, суспільно-політичні та соціально-економічні умови викликали проблеми і певні труднощі у цьому напрямі діяльності освітньої галузі.
Оскільки вимоги до шкільного підручника в усі часи висувалися високі, процес його створення потребував особливих підходів, вдосконалення якості його розроблення і випуску, а також модернізації структури, оновлення змістового наповнення. Зроблено спробу простежити характер таких змін у період від початку 50-х років минулого століття до початку наступного.
Сучасні вимоги до розроблення шкільної навчальної книги значно ускладнилися. Водночас класичні канони, прописані ще за часів Я.А. Коменського, залишаються актуальними і сьогодні. Відповідно до зазначеного, на основі ретроспективного аналізу процесів у вказаний період, визначено механізми підручникотворення, труднощі та характер змін в алгоритмі розроблення, вибору, виконання шкільної книги, врахування її специфіки для вивчення природничих дисциплін.
На основі аналізу науково-педагогічної літератури виявлено основні здобутки щодо вирішення проблем створення шкільного підручника з природничих дисциплін, можливості екстраполяції конструктивного досвіду минулого в сучасну теорію і практику освіти, що періодично зазнає суттєвих трансформацій.

Біографія автора

Примакова В.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Примакова В.В. (2021). ВПЛИВ ОСВІТНІХ РЕФОРМ НА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 203-209. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.169