ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Примакова В. В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: морська освіта; підготовка фахівців; працівники морського транспорту; заклади освіти морського профілю; періодизація.

Анотація

Стаття присвячена розгляду історико-педагогічного аспекту проблеми розвитку морської освіти, зокрема впливу чинників на її становлення і розбудову в Україні від другої половини ХVIII століття до сьогодення. Авторкою обґрунтовано актуальність проблеми, уточнено контент ключових понять, проаналізовано наявні сьогодні періодизації, розроблені сучасними істориками педагогіки. Виявлено нижню межу процесу становлення галузі, що пов’язують передусім зі створенням перших закладів із підготовки працівників морського транспорту в тогочасній освіті, простежено вектори і динаміку змін цього процесу в широких хронологічних межах.
Студіювання історико-педагогічних наукових праць з цього напряму дало можливість простежити основні зміни в розбудові вітчизняної морської освіти, вплив їх на динаміку науково-технічного прогресу, суспільного устрою, що панував на різних етапах розвитку системи, специфічних економічних детермінантах, що істотно трансформували галузь. Зроблено спробу простежити характер змін у зазначений період.
З огляду на високі вимоги, що завжди висувалися до рівня фахової підготовки працівника морського профілю, названо основні документи, які регламентують діяльність закладів морської освіти, впливають на характер підготовки та професійного вдосконалення фахівців морського транспорту.
Було з’ясовано, що сучасні вимоги до розроблення змісту морської освіти значно ускладнилися. Водночас класичні принципи, окреслені ще за часів виникнення перших закладів морської освіти, залишаються актуальними і сьогодні. Відповідно до зазначеного, на основі ретроспективного аналізу процесів у вказаний період, визначено механізми сучасного неперервного професійного розвитку моряків у системі освіти, вказано труднощі та характер змін в аналізованій системі, спрогнозовано перспективи у цьому напрямі освітньої діяльності. На основі аналізу науково-педагогічної літератури виявлено основні здобутки системи, можливості екстраполяції конструктивного досвіду минулого в сучасну теорію і практику морської освіти, що постійно зазнає суттєвого оновлення.

Біографія автора

Примакова В. В. , КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Примакова В. В. (2021). ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 215-220. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.203