ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Карпенко О. Г. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Остапчук В.В. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: навчальний заклад фахової передвищої освіти, активність, позанавчальна діяльність, студенти, соціальний працівник, особистість, саморозвиток.

Анотація

У статті проаналізовано основні складові змісту таких понять, як «професійний саморозвиток особистості», «саморозвиток», сутність та шляхи формування професійного саморозвитку у майбутнього соціального працівника; представлено шляхи формування саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах позанавчальної діяльності; розкрито теоретичні аспекти формування професійного саморозвитку студентів в умовах позанавчальної діяльності.
У роботі на основі теоретичного аналізу філософської, педагогічної, психологічної, соціологічної літератури розкрито наукові принципи позанавчальної діяльності; визначено соціально-педагогічну сутність феноменів «діяльність», «позанавчальна діяльність», «цілеспрямованість у позанавчальній діяльності», «здобувач закладу фахової передвищої освіти».
З'ясовано сучасний рівень позаначальної діяльності в умовах навчального закладу фахової передвищої освіти. Створено умови для визначення критеріїв, показників та рівні участі здобувачів фахової передвищої освіти у позанавчальній діяльності.
У статті розкрито та обґрунтовано спеціальні форми і методи роботи з претендентами фахової передвищої освіти. Створено етапи формування та апробації позанавчальної діяльності. Наведено перелік необхідних умов для формування у претендентів професійно-технічної освіти системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для ефективної реалізації себе як особистості у процесі професійного навчання; сприяння розвитку і формуванню особистісних якостей, необхідних фахівцеві соціальної сфери.
Зроблено висновки, що ефективність і доцільність позанавчаьної діяльності можливі за умови цілеспрямованої діяльності здобувачів фахової передвищої освіти, а це, у свою чергу, потребує вивчення і постановки експерименту для самооцінки та самоствердження майбутніх соціальних працівників як професіоналів.

Біографії авторів

Карпенко О. Г., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Остапчук В.В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри теорії та технології соціальної роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Карпенко О. Г., & Остапчук В.В. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ДОПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 76-82. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.153
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ