ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

  • Карпенко О. Г. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Івженко І. Б. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: соціальна робота, зміст соціальної роботи, структура соціальної роботи, предмет соціальної роботи, професійна діяльність.

Анотація

У статті проаналізовано основні складові змісту таких понять, як «соціальна робота», «зміст соціальної роботи», «структура соціальної роботи», «професійна соціальна робота»; представлено умови формування соціальної роботи як професії; розкрито теоретичні аспекти становлення та розвитку соціальної роботи як науки в Україні.
Визначено, що соціальна робота може розглядатися як своєрідна модель соціальної допомоги, яку суспільство реалізує в конкретний історичний період згідно з особливостями соціальної політики держави, соціально-політичного розвитку, національно-культурного надбання.
У статті за результатами узагальненого аналізу педагогічних, психологічних, соціологічних досліджень розкрито наукові принципи становлення соціальної роботи як професії; визначено наукову сутність понять: «зміст соціальної роботи», «професійна діяльність», «соціальний працівник»; з'ясовано сучасний рівень соціальної роботи як науки та практичної діяльності.
Розкрито та проаналізовано теоретичні передумови становлення та розвитку професійної соціальної роботи. Розглянуто мету, завдання, елементи процесів наукового пізнання професійної соціальної роботи. Визначено та показано соціально-економічні чинники, які сприяли виникненню та розвитку соціальної роботи як науки та професійної діяльності.
Висвітлено передумови соціальної роботи як професійної діяльності в Україні та процес її наукового становлення. Проаналізовано основні сучасні наукові підходи соціальної роботи, описано систему соціального забезпечення у практичній діяльності соціальних працівників.
Зроблено висновки, що ефективність та доцільність професійної соціальної роботи можливі за умови відповідних соціальних та економічних змін, а це в свою чергу потребує від суспільства готовності.

Біографії авторів

Карпенко О. Г., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор  педагогічних  наук,  професор, професор кафедри соціальної освіти та соціальної роботи

Івженко І. Б., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри соціальної освіти та соціальної роботи

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Карпенко О. Г., & Івженко І. Б. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 184-190. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.371