МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНЖЕНЕРА

  • Іванченко Є. А. Військова академія (м. Одеса)
  • Пірко Ю. О. Військова академія (м. Одеса)
Ключові слова: майбутній військовий інженер, критерій, показник, самоосвітня компетентність, методика оцінювання.

Анотація

У статті розглянуто проблему створення методики оцінювання самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера.
Дослідження попередніх авторів свідчать, що, по-перше, основою створення методики оцінювання самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця є структура зазначеної якості, виходячи з якої визначаються критерії, показники та добираються методи діагностики; по-друге, самоосвітня компетентність майбутнього фахівця діагностується в основному на трьох рівнях, хоча є поодинокі дослідження, у межах яких розглядається чотири рівні прояву зазначеної якості; по-третє, незважаючи на досить ґрунтовне розроблення критеріїв, показників та рівнів сформованості самоосвітньої компетентності фахівця, методика оцінювання сформованості самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера не була об’єктом спеціального дослідження.
Презентовано методику оцінювання сформованості самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера, яка включає критерії: емоційно-ціннісний з показниками: рівень пізнавальних потреб, рівень мотивації, рівень креативності; суб’єктно-особистісний, який виявляється показниками: рівень комунікативних якостей, адекватність самооцінки, рівень самостійності; професійно-організаційний, що характеризується показниками: рівень самоорганізації, рівень застосування інформаційно-комунікаційних технологій, оцінка із загальної підготовки, оцінка із професійної підготовки. Під кожний показник дібрано методи його діагностування.
Також представлено формули для обчислення оцінок за кожним критерієм та загальної оцінки сформованості самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера.
Виходячи зі значення, сформованість самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера може бути діагностовано на чотирьох рівнях: Self-starter (високому) ; Breadwinner (достатньому) ; Clock watcher (елементарному) та Wage slave (низькому) . Поряд із кількісною оцінкою рівнів надано їхню якісну характеристику.

Біографії авторів

Іванченко Є. А., Військова академія (м. Одеса)

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса).

Пірко Ю. О., Військова академія (м. Одеса)

викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Військової академії (м. Одеса).

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Іванченко Є. А., & Пірко Ю. О. (2021). МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНЖЕНЕРА . ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 68-76. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.152
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ