ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ»

  • Білавич Г. В. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Височан Л. М. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Борис У. З. Коломийський педагогічний фаховий коледжу Івано-Франківської обласної ради.
Ключові слова: громадянська компетентність, учні початкової школи, інтегрований курс «Я досліджую світ», авторська методика, інтегрований курс «Українська мова та читання».

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування громадянської компетентності учнів початкових класів нової української школи в процесі вивчення інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Українська мова та читання». Розглянуто суперечності, які актуалізують проблему формування юної особистості як громадянина і патріота. Підкреслено важливість громадянського виховання учнів початкової школи. Здійснено контент-аналіз навчально-методичного забезпечення, зокрема підручників для 1 класу з інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Українська мова та читання». Зроблено висновок про те, що вміщені в підручниках для 1 класу навчальні тексти, художні твори (мініоповідання, вірші), ілюстрації недостатньо слугують формуванню громадянської компетентності. У зв’язку із цим автори створили методику розвитку особистості першокласника як громадянина й патріота в процесі вивчення інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Українська мова та читання», збагатили зміст цих предметів текстами про Україну, її історію, культуру, мову, рідний край, літературу, усну народну творчість, героїчну боротьбу українців у ХХ–ХХІ ст. за незалежність, дібрали тематичні художні твори (до прикладу, поезії Юрія Шкрумеляка «Хто ти, хлопчику маленький?», «Я дитина українська»), які виховують першокласника як українця-патріота і громадянина. Запропоновано авторську методику вивчення курсу «Я досліджую світ та Україну в ньому». Наведено приклади завдань, які доцільно пропонувати учням першого класу на уроках інтегрованих курсів «Я досліджую світ», «Українська мова та читання». Підкреслено важливість формування учня 1 класу як національно-мовної особистості, організації діалогічного мовлення, орієнтації школярів на мовленнєвий етикет українців, виховання мовної толерантності тощо; ця проблема особливо актуальна у зв’язку з наявністю великої кількості тимчасово внутрішньо переміщених дітей. Запропоновано нові методи і форми громадянського виховання учнів 1 класу в процесі вивчення означених курсів.

Біографії авторів

Білавич Г. В., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти

Височан Л. М., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Борис У. З., Коломийський педагогічний фаховий коледжу Івано-Франківської обласної ради.

кандидат педагогічних наук, викладач

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Білавич Г. В., Височан Л. М., & Борис У. З. (2022). ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 42-49. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.348
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають