ДЕЯКІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧАМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ «МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА»)

  • Совач К. О. Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: здобувач нефілологічної спеціальності, іншомовна комунікативна компетентність, граматична компетенція, модальне дієслово, модальність, різні відтінки модальності, типові помилки, низька та висока модальність.

Анотація

Важливим аспектом підготовки здобувача нефілологічної спеціальності є формування іншомовної комунікативної компетентності. Успішний розвиток останньої неможливий без сформованості всіх її базових компонентів, одним із яких постає граматична компетенція як знання граматичних елементів мови та вміння ними користуватися в процесі спілкування, з одного боку, та зв’язки і закономірності, що встановлюються між граматичними феноменами та поняттями, які вони виражають, з іншого боку.
У статті висвітлено вісім порад викладачам щодо формування та вдосконалення граматичної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей з граматичної теми «Модальні дієслова» на заняттях з дисципліни «Іноземна мова (англійська)». Основну увагу зосереджено на покроковій методиці навчання модальним дієсловам як мовленнєвим одиницям, що виражають суб’єктивне ставлення мовця до того, про що він повідомляє.
Окреслюються такі поради: аналіз теоретико-практичного наповнення базового підручника, за яким викладається тема «Модальні дієслова»; встановлення зворотного зв’язку через залучення здобувачів до з’ясування сутності модальності загалом; введення граматичного матеріалу через визначення домінувальних модальних дієслів, напівмодальних дієслів та інших дієслів на позначення модальності; ілюстрація найлегшого способу вивчення модальних дієслів; окреслення типових помилок, які найчастіше роблять здобувачі під час вивчення цієї теми (тут викладач також ілюструє ключові особливості модальних дієслів); порівняння засобів вираження модальності в українській та англійській мовах з акцентом на різні відтінки вираження обов’язку чи зобов’язання; диференціація між модальними дієсловами низької та високої модальності; фокусування уваги на тріаді – модальне дієслово, видо-часова форма дієслова та посилання на час.

Біографія автора

Совач К. О., Херсонський державний аграрно-економічний університет

Senior Lecturer, the Department of Hotel and Restaurant and Tourist Business and Foreign Languages

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Совач К. О. (2021). ДЕЯКІ ПОРАДИ ВИКЛАДАЧАМ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕМИ «МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА»). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 131-137. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.314
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ