ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

  • Гаврилюк Г. М. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, підготовка вчителів, курсова підготовка, міжкурсова підготовка, самоосвітня діяльність педагогів.

Анотація

У статті проаналізовано джерельну базу з питань розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні. Розглянуто основні напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: курсова підготовка, міжкурсова підготовка, самоосвітня діяльність. Узагальнено форми їх реалізації у післядипломній освіті.
Серед основних форм курсової підготовки виділено навчальні заняття, самостійну роботу, практичну підготовку, контрольні заходи.
Установлено, що в міжкурсовий період підвищення кваліфікації і науково-методичний супровід педагогічних працівників здійснюється на основі проведення комплексу взаємопов’язаних андрагогічних заходів та передбачає такі форми діяльності: участь учителів у педагогічних конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах різних рівнів і напрямів діяльності; вивчення та впровадження у власну професійну діяльність передового педагогічного досвіду; продуктивне використання методичного дня; отримання різних видів консультування.
Узагальнено, що самоосвітня діяльність педагогічних працівників може відбуватись як в індивідуальному, так і в груповому режимі спілкування за допомогою різних засобів, зокрема інформаційно-комунікаційних.
Зроблено висновки про те, що набуття педагогами відповідного досвіду залежить від успішної реалізації всіх напрямів їхньої підготовки у післядипломній освіті (курсова й міжкурсова підготовки, самоосвітня діяльність). Саме вони є невід’ємною складовою професійного розвитку педагогів, акумулюють раніше набуті компетентності та розширюють досвід, що, у свою чергу, є рушійними важелями багатьох глобалізоційних новоутворень нашого суспільства.
Констатовано, що перспективним для подальших наукових досліджень є пошук нових напрямів і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Біографія автора

Гаврилюк Г. М., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Гаврилюк Г. М. (2021). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 86-93. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.306
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ