ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • Кан О. Ю. Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: викладання, граматика, вищі навчальні заклади, англійська мова за професійним спрямуванням, комунікативний підхід, практичне відпрацювання, вправи.

Анотація

Стаття присвячена викладанню граматики на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням у немовних вищих навчальних закладах. Автор зазначає, що підручники з англійської мови за професійним спрямуванням не містять жодних граматичних матеріалів або охоплюють лише основні моменти, приділяючи мало уваги практичному використанню граматичного матеріалу. Деякі з них містять граматичні довідники, де студенти можуть дізнатися основну інформацію про граматичні структури, але не містять практичних вправ. У статті наголошується, що нині у навчанні іноземних мов переважає комунікативний підхід, тому викладання граматики також має базуватися на ньому. Формування граматичних навичок студентів є гострою проблемою, оскільки потребує комплексного підходу. Автор підкреслює, що комунікативна мета вивчення граматики дозволяє сформувати основну вимогу до засвоєння граматичного матеріалу: він повинен бути достатнім для використання мови як засобу спілкування і реальним для навчання в рамках програми. Граматичні навички є складовими різних видів мовленнєвої діяльності, а тому вони відрізняються залежно від типу мовленнєвого спілкування. Вивчення граматики допомагає систематизувати знання студентів. Проте, граматичні правила необхідно розуміти, тому комунікативний принцип формує звичку використання правил і поступово стає автоматичним. Автором складено приблизний план роботи з граматичними темами на основі текстів на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, який складається з низки логічно та методично пов’язаних завдань, спрямованих на ефективне та довготривале засвоєння знань. Автор доходить висновку, що такі граматичні вправи будуть дуже корисними на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням, оскільки вони не лише допомагають презентувати граматичну компетентність й актуалізувати словниковий запас, але й мотивують учнів робити свої власні висновки, розвивають критичне мислення, спонукають їх до одночасного використання граматичного та лексичного матеріалу, що дозволяє досягнути вільності й точності усного мовлення.

Біографія автора

Кан О. Ю., Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор філософії, викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

Опубліковано
2021-11-25
Як цитувати
Кан О. Ю. (2021). ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (50), 48-53. https://doi.org/10.37915/pa.vi50.297
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ