РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

  • Біницька К. M. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
  • Нагорний Я. В. Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
  • Загородня A. A. Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці, транспортна галузь, моряки, залізничники.

Анотація

У статті на основі теоретичних узагальнень розглянуто основні аспекти розвитку системи професійної підготовки майбутніх фахівців транспортної галузі в закладах освіти України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Ретроспективний аналіз розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців для транспортної галузі в Україні в аналізований період був проведений на прикладі найбільш прогресивних та високооплачуваних на той час спеціальностей цієї галузі, а саме: підготовки фахівців морської справи та залізничників.
Нами з’ясовано, що період кінця ХІХ – початку ХХ ст. – це час створення закладів освіти для підготовки майбутніх фахівців морської справи. Так, у цей період на території України діяло понад 20 закладів освіти, в яких здійснювали професійну підготовку майбутніх моряків для військового та комерційного флоту. А одною з ключових ланок професійної освіти стали морські школи та училище далекого плавання, зокрема у Херсонській губернії. Узагальнено, що в період 1921-1941 рр. професійну підготовку майбутніх фахівців для флоту здійснювали в корпусах (училищах), у яких пріоритетним напрямом професійної підготовки було визначено широку універсалізацію.
Узагальнено, що відбувся розвиток залізничного транспорту, особливо у зв’язку із побудовою на території Слобожанщини Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, що в сою чергу потребував кваліфікованих фахівців різних професій, які так чи інакше взаємодіють із цією галуззю. Відтак, м. Харків, важливий залізничний вузол, невдовзі став і центром підготовки майбутніх фахівців-залізничників. Тому вже 1 грудня 1870 р. при ст. Харків відбулося відкриття залізничної школи з підготовки техніків, яку було реорганізовано в Харківське технічне залізничне училище. У 1917 р. Харківське технічне залізничне училище було реорганізовано в середню залізничну профтехнічну школу. На її базі в 1921 р. було створено Харківський технікум шляхів сполучення механічної спеціальності з чотирирічним курсом навчання.
У 1920 р. на Південній залізниці почав роботу Експлуатаційний технікум із підготовки спеціалістів з експлуатації.
1 квітня 1926 р. у м. Харкові почали функціонувати курси спеціалістів для підготовки інженерів, які 17 серпня 1927 р., було перейменовано у Вищі технічні курси Народного комісаріату шляхів сполучення в Україні.
У 1929 р. три залізничні технікуми були об’єднані в один професійний технічний заклад – Харківський об’єднаний технікум шляхів.
Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. економіка СРСР отримала стрімке піднесення, однак транспортна галузь не встигала за високими темпами промислового розвитку. Тому, 23 березня 1930 р. розпочав свою роботу Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, який уже у 1940–1941 н.р. став одним із найбільших залізничних закладів вищої освіти СРСР.
Отже, проведений ретроспективний аналіз діяльності закладів освіти, в яких здійснювали професійну підготовку майбутніх фахівців транспортної галузі, показав, що у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу в суспільстві виникла потреба у підготовці кваліфікованих майбутніх фахівців морської справи та залізничників. У цей період були створені заклади освіти, які активно розвивалися у системі професійної підготовки фахівців транспортної галузі.

Біографії авторів

Біницька К. M., Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки

Нагорний Я. В., Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства

Загородня A. A., Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти

Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Біницька К. M., Нагорний Я. В., & Загородня A. A. (2021). РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.). ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (49), 229-237. https://doi.org/10.37915/pa.vi49.279