ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

  • Коваленко О. М. Херсонський державний університет
Ключові слова: імплементація, дуальна освіта, навчальна програма, навчальний план, залізничники, підготовка фахівців залізничного транспорту.

Анотація

Стаття присвячена впровадженню досвіду підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту в сучасний освітній процес. Зазначено, що проблема підготовки фахівців залізничного транспорту є актуальною впродовж усього періоду існування залізничних навчальних закладів. Гострі питання, які поставали у процесі підготовки фахівців залізничного транспорту, такі: наступність навчальних планів та навчальних програм на різних рівнях освіти, відповідність рівня підготовки умовам праці та вимогам залізничного підприємства, система дуальної освіти тощо. У минулому (в другий половині XX століття) процес підготовки залізничних експертів був зумовлений кількома факторами. Одним із них став науково-технічний розвиток залізничного транспорту (наприклад, заміна парових потягів та тепловозів на електровози; застосування автоматичних систем на залізниці тощо). Інший фактор – вимоги залізничного підприємства (з подальшим розвитком залізничного транспорту підприємства потребують більш кваліфікованих робітників або фахівців з новою кваліфікацією). Таким чином, залізнична галузь вимагала нових кваліфікованих робітників, а заклад залізничної освіти мав спрямувати свою діяльність на підготовку кваліфікованих робітників для різних залізничних галузей. Для досягнення цієї мети професійно-технічні навчальні заклади започаткували нові спеціальності та створили нові навчальні плани і навчальні програми, які відповідали вимогам залізниці. Зроблено висновок, що, беручи до уваги попередній історичний досвід, було би доцільно організувати підготовку майбутніх фахівців залізничного транспорту на відповідних підприємствах, залучаючи до неї фахівців, які працюють на підприємстві. Акцентовано, що навчання на виробництві має займати більше половини загальної кількості годин освітньої програми. Такий підхід забезпечує збалансоване засвоєння твердих та м'яких навичок: професійних знань та вмінь, необхідних ключових компетенцій, а також комунікативних навичок, командної роботи, критичного мислення тощо. Запропоновано авторський проєкт навчального плану, який може бути використаний для підготовки фахівців залізничного транспорту в рамках програми дуальної освіти.

Біографія автора

Коваленко О. М., Херсонський державний університет

аспірант кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Коваленко О. М. (2021). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 240-245. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.229