ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРАКТИЧНА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

  • Юрков А. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: педагогічна модель; професійна підготовка; офіцери-психологи; спеціальна військова підготовка; педагогічні умови.

Анотація

У статті проведено науковий аналіз літератури щодо обґрунтування проблем педагогічного моделювання, інтерактивних форм навчання, суті та значення військової підготовки сьогодення.
Обґрунтовано, що педагогічна модель формування готовності майбутніх психологів до військової служби у Збройних Силах України (ЗСУ) необхідна для створення «нової системи» спеціальної військової підготовки, яка передбачає просування провідної ідеї, розробку побудованої на її підґрунті концепції підготовки, обґрунтування окремих елементів представленої моделі та їх змістового наповнення, створення зовнішніх умов для її реалізації.
У структурі моделі наведено змістову частину професіограми (знання, навички, вміння і професійні компетентності) як кінцевого результату, який повинен бути сформований при ефективній підготовці майбутніх офіцерів-психологів при впровадженні в освітній процес вищого військового навчального закладу. Модель представлено з визначенням принципів, форм, методів, засобів та педагогічних умов, що сприятимуть та забезпечуватимуть викладачеві успіх у досягненні мети та виконанні поставлених завдань: змістово-практичний блок.
З'ясовано, що ефективність описаної моделі залежить від правильно підібраних і розроблених педагогічних умов. Дидактичним наповненням моделі формування готовності майбутніх психологів до служби у ЗСУ є ділова (рольова) гра, яка проводилась на третьому практичному занятті «Організація внутрішньої служби та побуту в підрозділі» після прослуховування лекції «Організація та керівництво службою військ у підрозділах Збройних Сил України».
Модель формування готовності майбутніх психологів до служби у ЗСУ забезпечує адекватність цілісного освітнього процесу, який має відбуватися впродовж усього періоду навчання курсантів (студентів) у вищому військовому навчальному закладі тактичного рівня, з використанням усього комплексу методів, форм, засобів навчання, виховання.

Біографія автора

Юрков А. В., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

полковник, начальник військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Юрков А. В. (2021). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРАКТИЧНА РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 185-194. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.222
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ