ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА – ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ОСВІТИ

  • Юзбашева Г. С. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Ключові слова: професійна компетентність, якість освіти, педагогічна технологія, післядипломна освіта, форми навчання, інноваційна діяльність.

Анотація

У статті проаналізовано чинники підвищення якості освіти.
Одним із головних аспектів післядипломної педагогічної освіти є курси підвищення кваліфікації. Наголошено, що зміни в післядипломній освіті будуються на принципах відкритості, неперервності, мобільності в таких основних дидактичних складниках освітнього процесу, як: зміст, технології, методи, форми.
Зміст представлено у поєднані навчальних дисциплін, які формують цілісне уявлення особистості про природу та її явища. Інтеграція змісту підвищує інтерес освітян до досліджень та сприяє розвитку їхнього наукового мислення.
Педагогічні технології доповнюють навчальне середовище освітнього процесу післядипломної освіти. Використання різноманітних технологій збільшує інтерес у педагогів до організації та планування власної діяльності.
Застосування компетентнісного підходу в закладах післядипломної педагогічної освіти обумовлюється зміною формату навчання освітян на короткострокових курсах підготовкою педагогів у процесі неперервного професійного зростання. Зроблено наголос на такому новому форматі освітнього процесу, як мобільне навчання (електронна пошта, форуми, чати, онлайн-тести та ін.). Ефективне використання електронних ресурсів надає можливість викладачам і педагогам оперувати ними у професійній діяльності як на очних курсах підвищення кваліфікації, так і в дистанційному форматі навчання, який відбувається без відриву від виробництва. Акцентовано, що електронні ресурси підвищують інтерес вчителів до навчання та мотивують їх до самонавчання й самовдосконалення власної професійної діяльності.
Звернуто увагу на важливість моніторингу навчальної діяльності – розробка та впровадження педагогом індивідуальної освітньої траєкторії забезпечує інновацію у міжкурсовий і міжатестаційний періоди.
Представлено погляд автора щодо актуальності питання якості освіти в контексті інноваційної діяльності та професійної компетентності освітян в умовах модернізації загальної середньої освіти. Якість освіти розглянуто у трьох аспектах: якість управління, якість педагога, якість учня. Кожний складник якості освіти розглядається в аналітичних вимірах.
Зроблено висновок щодо зв’язку педагогічного професіоналізму з інноваційною діяльністю, яка веде до якості освіти. Означений процес відбувається у такий спосіб: фахівець визначає індивідуальні професійні потреби, перебудовує педагогічну діяльність та самостійно працює над власним розвитком, застосовуючи наукові методи й технології.

Біографія автора

Юзбашева Г. С., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Юзбашева Г. С. (2021). ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА – ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 178-185. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.221
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ