НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗА БОЙОВОЮ АРМІЙСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

  • Чернявський О. А. Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: Військово-Морські Сили (ВМС); Збройні Сили України (ЗСУ); майбутні офіцери; професійна підготовка; Бойова армійська система

Анотація

У статті зазначено, що відбувається постійне переформатування професійної підготовки курсантів з метою забезпечення їхніх ефективних дій (бойової діяльності) в екстремальних умовах зовнішнього середовища, за наявності значних фізичних і психологічних напружень, наростаючої втоми та інших несприятливих чинників бойової діяльності. Для організації високоякісної підготовки курсантів до професійної діяльності засобами Бойової армійської системи провідну роль відіграють основні положення Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України; щорічних директив Генерального штабу Збройних Сил України та відповідних наказів Генерального штабу Збройних Сил України. Бойова армійська система передбачає тактичну, вогневу, фізичну (загальну і спеціальну) підготовку і тактичну медицину.
Окреслено основні положення, які регулюють запровадження бойової армійської системи у процес професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС у закладах вищої військової освіти України. Методологію дослідження становлять основні положення теорії пізнання та такі підходи як акмеологічний, задачний, діяльнісний й взаємодоповнювані методи, зокрема, контент аналіз, узагальнення, вивчення документації. Наукова новизна дослідження полягає в окресленні нормативно-правових основ впровадження бойової армійської системи у професійну підготовку майбутніх офіцерів.
Зроблено висновок, що високоякісна підготовка офіцерів тактичного рівня Військово-Морських Сил передбачає комплексність та неперервність її забезпечення, ґрунтування на розумінні й усвідомленні мети, завдань і механізмів їх реалізації та методично доцільного забезпечення практичної реалізації кваліфікованими викладачами (інструкторами) з урахуванням положень аналітичних звітів щодо позитивів і недоліків упровадження бойової армійської системи та відповідно до унормовуючих документів.

Біографія автора

Чернявський О. А., Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін Інституту Військово-Морських Сил

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Чернявський О. А. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗА БОЙОВОЮ АРМІЙСЬКОЮ СИСТЕМОЮ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 171-178. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.220
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ