ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Лавриненко Н. Ю. Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
  • Лисенко С. А. Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
Ключові слова: фасилітація, психофізіологічна саморегуляція функціональних станів, професійна та психолого-педагогічна підготовка, суб’єкти освітнього процесу.

Анотація

У статті проаналізовано заходи з підвищення рівня продуктивності професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу шляхом інтенсифікації їх психологічно-фахової підготовки для дій в умовах вітальної загрози. Тому вміння та навички психофізіологічної саморегуляції функціональних станів (далі – ПФС), і як результат, супремальний рівень психологічно-педагогічної підготовки як складової професійної компетентності є ключовими для їх фахової діяльності.
Мета дослідження – проаналізувати заходи з оптимізації психолого-педагогічної фасилітації суб’єктів освітнього процесу на основі оцінювання рівнів розвиненості психофізіологічної саморегуляції функціональних станів суб’єктів освітнього процесу. Виходячи з діалектичного принципу зв’язку теорії та практики, ретроспекційного та контент-аналізу фахових потреб, розроблено професійно-орієнтований алгоритм оцінювання рівнів розвиненості психофізіологічної саморегуляції функціональних станів, визначено якісні та кількісні характеристики, критерії та показники оцінювання рівня розвиненості психофізіологічної саморегуляції функціональних станів у суб’єктів освітнього процесу, які уточнено за допомогою групової експертної оцінки та розробленого «Експертного опитувальника з відбору основних показників оцінювання рівнів розвиненості психофізіологічної саморегуляції функціональних станів у суб’єктів освітнього процесу». Отримані результати будуть використані під час розроблення алгоритму та комплексної методики психофізіологічної саморегуляції функціональних станів, що сприятиме підвищенню продуктивності професійної діяльності суб’єктів освітнього процесу відповідно до європейських та євроатлантичних стандартів. Визначено критерії і показники оцінювання рівнів розвиненості психофізіологічної саморегуляції функціональних станів у майбутніх фахівців як суб’єктів освітнього процесу, що сприятиме підвищенню ефективності їхньої психологічно-педагогічної підготовки й набуттю супремального рівня професійної компетентності відповідно до європейських стандартів.

Біографії авторів

Лавриненко Н. Ю., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Лисенко С. А., Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Лавриненко Н. Ю., & Лисенко С. А. (2021). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 142-149. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.217
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ