УМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ З КИТАЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Жукова О. А. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: музична освіта, професійне співтовариство, програми навчальних дисциплін, бар'єри міжкультурної комунікації, рольовий репертуар педагога, умови особистісного і професійного розвитку студентів.

Анотація

У статті висвітлено педагогічні умови, завдяки яким можливе формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів-музикантів з Китаю в системі вітчизняної професійної підготовки (подолання бар'єрів міжкультурної комунікації; реалізація ідей міжкультурного розвитку в освітньому процесі закладів вищої освіти; різноманітність рольових позицій педагога; занурення студентів-іноземців у позааудиторну діяльність).
У статті зроблено акцент на змісті бар'єрів міжкультурної комунікації, до складу яких віднесено: мовний, комунікативний, культурний, академічної успішності, психологічний. Наявність мовного і комунікативного бар'єрів викликана повним або частковим незнанням української мови з боку студентів з Китаю, а також низьким рівнем володіння англійською мовою з боку науково-педагогічних працівників в Україні. Існування культурних бар'єрів обумовлено різницею у світогляді через патерни, сформовані відповідно до суспільних норм і традицій своєї країни.
Заявлено, що процес формування міжкультурної компетентності буде більш ефективним в умовах занурення студентів не тільки в систему аудиторної, а й позааудиторної роботи шляхом відвідування виставок, кінотеатрів, музеїв, фестивалів, спікінг-клабів, майстер-класів з різних напрямків професійного розвитку, а також спілкування з видатними представниками професійного співтовариства музикантів. Відзначено, що в умовах стигматизації низки професій в Україні виконання педагогами рольових позицій (ментора, коуча, тьютора, фасилітатора, едвайзера) є, скоріш за все, бажаним ідеалом, а не реальністю. Отже, для здійснення викладачами функціональних обов'язків у контексті зазначених рольових позицій необхідні заходи, спрямовані на: підвищення їхнього рівня володіння іноземною мовою як мови викладання для студентів-музикантів з Китаю; вдосконалення навичок міжкультурної взаємодії шляхом більш глибокого вивчення традицій і культури цього народу; створення психологічно розкріпаченої атмосфери в системі аудиторної та позааудиторної роботи зі студентами-іноземцями.

Біографія автора

Жукова О. А., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Жукова О. А. (2021). УМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ З КИТАЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 75-84. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.211
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ