МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ З ОСВІТНЬОЮ МЕТОЮ

  • Власій О. О. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: веб-квест, ігрові методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, мовна компетентність, освітній онлайн-ресурс, цифрова компетентність, цифрові технології.

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему використання ігрових технологій навчання, зокрема квест-технологій, в умовах цифровізації освіти. Проаналізовано можливості використання цифрових інструментів для імплементації ігрових засобів навчання та виховання в освітній процес, обґрунтовано необхідність формування цифрової та мовної компетентності школярів за умов широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; запропоновано використання квест-технологій як практичного інструментарію реалізації ігрових методів навчання; презентовано структуру освітнього онлайн-ресурсу «В гостях у Мовного Чистуна», який містить систематизацію ресурсів для повторення матеріалу з української мови, а також – два онлайн-квести різного рівня складності для перевірки здобутих у процесі навчання знань: «Мовний Чистунчик» – веб-квест із завданнями початкового рівня складності, «Мовний Чистун» – веб-квест з більшою кількістю завдань різного рівня складності; запропоновано розробку власних мультимедійних інтерактивних завдань для веб-квестів за допомогою сервісу LearningApps; для реалізації освітнього ресурсу та створення веб-квестів використано сервіси Google for Education, що дає можливість поєднувати традиційні та інноваційні форми і методи навчання, що особливо важливо в умовах запровадження дистанційної та змішаної форм навчання; наведено результати апробації освітнього ресурсу «В гостях у Мовного Чистуна» та апробації веб-квестів, які проводилися на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для дітей міста Івано-Франківська під час проведення тижня «Цікаві канікули» в рамках реалізації проєкту «Університет обдарованої дитини»; результати апробації дають підстави стверджувати доцільність використання освітнього онлайн- ресурсу «В гостях у Мовного Чистуна» з метою формування цифрової та мовної компетентності школярів. Обґрунтовано, що використання веб-квестів дозволяє в ігровій формі активізувати розумову діяльність дітей, мотивувати та зацікавлювати їх, підвищувати якість навчання та його результативність, а також відійти від традиційних форм навчання учнів і значно розширити рамки освітнього простору за рахунок використання цифрових інструментів.

Біографія автора

Власій О. О., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики і методики навчання, докторант кафедри педагогіки початкової освіти

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Власій О. О. (2021). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЙ З ОСВІТНЬОЮ МЕТОЮ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 40-48. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.209
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ