ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • Трибулькевич К. Г. Національна академія Служби безпеки України
Ключові слова: заклади вищої освіти морського профілю, історія морської освіти, суднобудування, напрями підготовки фахівців у закладах вищої освіти морського профілю, студенти, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз підготовки фахівців у закладах вищої освіти морського профілю сучасного періоду та визначено основні тенденції у їх підготовці.
Вивчення функціонування мережі закладів вищої освіти морського профілю сучасного періоду дозволяє визначити спільні напрями підготовки фахівців: кораблебудування, суднові енергетичні установки, теплоенергетика (Одеський національний морський університет, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) автоматика та електротехніка, морське право, менеджмент, економіка (Національний університет «Одеська морська академія», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова). Вищі заклади морського профілю мають морські тренажери та навчальні судна.
Здійснений аналіз засвідчив: додаткову увагу в закладах вищої освіти морського профілю спрямовують на питання механізації портів, водотранспортних і шельфових споруд, транспортних технологій і систем, інженерної гідробіології, навігації, інженерії, морських перевезень та технологій, судноводіння й енергетики суден, екології, безпеки морського та річкового транспорту, морської логістики. З’ясовано, що університети одним із пріоритетних напрямів роботи вважають роботу з іноземними студентами.
Аналіз сучасних напрямів підготовки фахівців у закладах вищої освіти морського профілю свідчить про три основні тенденції: збереження класичних морських спеціальностей всупереч фінансовим труднощам внаслідок низького рівня наповнюваності груп; оновлення напрямів підготовки згідно з вимогами часу та запитами абітурієнтів, коли вводяться спеціальності «Менеджмент», «Економіка», «Морське право» та ін., проте зберігається вектор застосування набутих знань у морській сфері; організація міжнародної співпраці (від декларативного рівня співпраці з зарубіжними закладами вищої освіти до навчання іноземних студентів).

Біографія автора

Трибулькевич К. Г., Національна академія Служби безпеки України

доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри професійної психології і педагогіки

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Трибулькевич К. Г. (2021). ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 234-240. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.205