ТЕХНОЛОГІЇ E-LEARNING ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

  • Карасьова О. В. Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Ключові слова: фармацевтичний ЗВО, здобувачі освіти, викладання іноземної мови, педагогічна технологія, e-learning.

Анотація

У статті представлений огляд досліджень щодо застосування електронних освітніх ресурсів у фармацевтичній освіті при вивченні студентами іноземної мови. Виявлено переваги електронних освітніх технологій, зокрема технології e-learning, над традиційними методами навчання. Описано досвід використання дистанційних освітніх технологій при навчанні іноземній мові майбутніх фармацевтів в українських університетах. Автором проаналізовано дослідження вчених, в яких розглядається проблема пошуку нових прийомів, способів і технологій підвищення мотивації до навчання іноземних мов майбутніх фармацевтів. Однією з ефективних технологій у статті визначено e-learning, впровадження якої сприяє вивченню іноземної мови студентів-фармацевтів. У статті дається визначення понять «педагогічна технологія» і «технологія e-learning», реалізація яких сприяє забезпеченню високого рівня вивченню іноземної мови, відповідно до завдань і можливостей сучасного світу, що дозволить здобувачам фармацевтичної освіти пристосовуватися в умовах швидкоплинного, нестійкого навколишнього середовища, забезпечить перехід від книжкового контенту до активного за допомогою єдиного загального сховища навчальних матеріалів при наявності аналітичної системи пошуку. Доведено, що застосування технології e-learning у процесі навчання іноземним мовам дозволяє відтворювати навчальні ситуації, допомагає доповнювати традиційні методи навчання, сприяє формуванню основних навичок іншомовного спілкування, усвідомленню можливості висловлювати думки іншою мовою для самостійного вирішення комунікативних завдань, підвищує бажання, інтерес студентів-фармацевтів до навчання, змушує по-новому поглянути на їхні інтелектуальні можливості, таланти.
Зроблено висновки, що впровадження технології e-learning в освітній процес фармацевтичних університетів має позитивний вплив на вивчення іноземних мов здобувачами освіти.

Біографія автора

Карасьова О. В., Національний фармацевтичний університет (м. Харків)

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Карасьова О. В. (2021). ТЕХНОЛОГІЇ E-LEARNING ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФАРМАЦЕВТИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 128-135. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.200
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ